Ago Pajuri loeng Vabadussõja puhkemisest 6. detsembril

Neljapäeval, 6. detsembril kell 17 peab Ago Pajur Rahvusarhiivi peahoones järjekordse loengu sarjast “Keerdkäigud”, valgustades Vabadussõja alguse tagamaid.

Vabadussõja puhkemise faktoloogiline pool on põhjalikult läbi uuritud, ehkki täpsustusteks jätkub ruumi ja ajaloolastele avastamisrõõmu edaspidigi. Samas on Vabadussõjast möödunud saja aasta jooksul selgitatud vägagi erinevalt nii sõja puhkemise põhjusi ja sõja iseloomu kui ka tegureid, mis esialgu aitasid kaasa punaste relvajõudude edule ning seejärel tõid otsustava pöörde sõjategevuses. Siiski on üldteada, et 28. novembril 1918 peetud Narva lahingule järgnenud pealetung viis Punaarmee uue aasta alguseks Tallinna, Paide, Põltsamaa, Viljandi ja Pärnu lähistele ning toonane rahvaesindus — Eesti Maanõukogu — hindas olukorda sedavõrd raskeks, et pöördus Suurbritannia valitsuse poole palvega võtta Eesti Briti protektoraadi alla. Kuid vaid nädalapäevad hiljem leidis Eesti rahvavägi uue hingamise, pani paljudes väikestes murdelahingutes vastase edenemise seisma ning jõudis veebruari alguseks Eesti rahvuspiirideni.

Rahvusarhiivi ja Tartu ülikooli Eesti ajaloo rahvusprofessuuri koostöös ette valmistatud avalik loengusari analüüsib ja mõtestab Eesti iseseisvumisprotsessi olulisi murrangusündmusi, meie omariikluse alusdokumente ning sel ajal ajalooareenil tegutsenud isikute valikuid tollaste poliitiliste olude keerdkäikudes.

Rahvusarhiivi püsiekspositsiooniga „Keerdkäigud“ lõimuv loengusari kestab kuni 2020. aastani.

Kõik loengud toimuvad rahvusarhiivi peahoones (Nooruse 3, Tartu) ja algavad kell 17.00.

http://www.ra.ee/teadus-ja-publikatsioonid/rahvusarhiivi-loengusari-2017-2020/