Ajakirja Baltic Journal of Art History nr 7. ja 8. esitlus

Kunstiajaloo osakonnas toimub neljapäeval, 22. jaanuaril 2015 Baltic Journal of Art History 2014. aasta numbrite esitlus.  

2014. aastal ilmusid ajakirja Baltic Journal of Art History 7. (Spring) ja 8. (Autumn) number, mille aluseks olid suurel määral Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakonna 2013. aasta sügiskooli „Kunst ja Religioon“ ettekanded.

Seekordsete numbrite koostajaks ja toimetajaks oli Tartu Ülikooli kunstiajaloo õppejõud Krista Andreson, autoriteks eesti ja naabermaade kunstiajaloolased ning naaberdistsipliinide esindajad (vt ka http://ojs.utlib.ee/index.php/bjah/issue/archive).

Ajakirjanumbrite esitlus toimub neljapäeval, 22. jaanuaril kl 16.00 Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakonnas (Ülikooli 18-024).

Teema: