Akadeemik Tõnu-Andrus Tannberg sai riikliku teaduspreemia humanitaarteaduste alal

Humanitaarteaduste alal tunnustati Eesti lähiajaloo professori akadeemik Tõnu Tannbergi.

Tõnu Tannbergi tulemuslikul esmaavastaja tööl Venemaa ja Eesti arhiivides põhinevad sõjaajaloolised uurimused hõlmavad kaht Eesti jaoks olulist periood: 18.–19. sajandi vahetus ning Esimese maailmasõja ajalugu ja selle seosed Eestiga.

Ta on välja selgitanud Balti kubermangude rolli Vene keisririigi sõjavägede komplekteerimises ja ülesehituses Napoleoni sõdade ajastul. Teine fookus on esimese maailmasõja mobilisatsioon ja Eestist pärit meeste sõjakogemused, mis hiljem mängisid võtmerolli Eesti Vabariigi rajamisel, kaitsmisel ja ülesehitamisel.

Tõnu-Andrus Tannbergi uurimused Eesti lähiajaloost on oluliselt laiendanud meie teadmisi selle keeruka aja sündmuste ja arengute kohta.