Autor:
Andres Tennus

Alessandra Morrone kaitses doktoritööd „Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia“

22. novembril kell 10.15 kaitses Alessandra Morrone doktoritööd Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia („Vaikuse lapsed: Lõuna-Eesti kesk- ja varauusaegsete laste toitumise ja tervise multidistsiplinaarsed uuringud arheoloogilise ainese põhjal“).

Juhendajad:
kaasprofessor Ester Oras, Tartu Ülikool
teadur Mari Tõrv, Tartu Ülikool
professor Dario Piombino-Mascali, Vilniuse Ülikool (Leedu)

Oponent:
professor Sian Halcrow, Otago Ülikool (Uus-Meremaa)

Kokkuvõte
Laste ja noorukite luustikud annavad paljudel erinevatel viisidel aimu nende keerukast isiklikust ja sotsiaalsest elust alates sünnist ja edasi läbi nende kasvu ja arengu. Viimasel kümnendil on avaldatud mitmeid uuringuid, mis lisavad selgust täiskasvanueale eelnevale elule, toitumisele lapseeas ja laste toitmisele. Samal ajal on laste bioarheoloogia Balti riikides vähe arenenud. Selle väitekirja eesmärk on anda suuremahuline ülevaade lapsepõlveaegsest tervisest, sotsiaalsest rollist, peamisest toidulauast ja toitmiskäitumisest keskaegses ja varauusaegses Eestis (13.-17. sajandil pKr). Seda tehti esmalt teoreetilise lähenemisviisiga ja seejärel kasutades paleopatoloogiat, uudseid kuvamismeetodeid ja biomolekulaarseid analüüse. See on esimene omalaadne valdkondadeülene uurimustöö, mis on pühendatud spetsiifiliselt laste ja noorukite luustike uurimisele Eestis ja Baltikumis. Käesolev väitekiri on loodud viie artikli põhjal. Esmalt annab see ülevaate lapsepõlve bioarheoloogia uurimise käesolevast olukorrast Baltimaades. Järgnevalt arutletakse filosoofiliselt küsimuste üle, mis puudutavad laste ja noorukite luustike paleoarheoloogilist uurimist “osteoloogilise paradoksi” valguses. Kolmas artikkel tutvustab RTId (Reflectance Transformation Imaging) kui väärtuslikku vahendit skeletihaiguste kirjeldamiseks. RTI osutus eriti kasulikuks perinataalses perioodis surnud laste peenete luumuutuste uurimisel ja seda kasutati edukalt ka neljandas artiklis. Selles artiklis esitatakse paleopatoloogiline uurimustöö, mis on tehtud valimil perinataalses eas surnud laste luustikest, mis on pärit Tartu püha Jakobi kalmistult. Samuti leiab käsitlemist rasedate naiste tervis ja enneaegselt lahkunute kohtlemine lähtuvalt kombestikust (nt seoses ristimisega). Viimane artikkel uurib laste ja noorukite toidulauda ja laste toitmist Liivimaal läbi stabiilse isotoobi analüüsi. Tulemused viitavad sellele, et lastel oli sarnane ligipääs toiduallikatele nagu täiskasvanutel ja tõi esile erinevused toitumises lastel, kes elasid linnades võrreldes lastega, kes elasid maapiirkondades. Saadi esimesed andmed selle kohta, kui kaua Liivimaa lapsi rinnaga toideti ja millises vanuses toimus rinnast võõrutamine. Käesolev väitekiri kujutab endast esimest sammu laste bioarheoloogia arengus Baltikumis. Kasutatud metodoloogiliste ja teoreetiliste lähenemiste kombinatsioon avab uusi võimalusi sotsiaalsete vähemuste mõistmiseks selles Euroopa piirkonnas.

Kaitsmine toimus Jakobi 2-224. Võimalusel osaleda Zoomis: https://ut-ee.zoom.us/j/92045783145?pwd=RHBqNGtnT1kxVnNIU0tEc1VCNjZYQT09. Kohtumise ID: 920 4578 3145, pääsukood: 264376.

Tuna

Ilmus ajakirja Tuna suvine number (nr 2/2024)

BJAH

Ilmunud on Baltic Journal of Art History (vol 26)

Canva

Suvist lugemist: raamatud ja väljaanded ajaloolastelt