Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

Tänasest saab SAIS-is esitada avaldusi Tartu Ülikooli eesti- ja võõrkeelsesse magistriõppesse astumiseks. Lisaks on alanud vastuvõtt võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse. 

Tartu Ülikool alustab juba kolmandat aastat magistriõppe vastuvõtuga varakult – veebruari alguses. „Meie kogemus näitab, et pikem sisseastumisperiood on toeks varem ja teistes ülikoolides lõpetanutele, kes vajavad avalduse ja eksamitööde esitamiseks ning eeldusainete arvestamiseks rohkem aega ja nõustamist,“ selgitas Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.  

Õppeprorektor julgustab kõiki oma magistriõpinguid aegsasti planeerima. „Sel juhul on piisavalt aega nõu saamiseks ja osa õppekavade puhul saab kandidaat juba varakult kindel olla, et ta on vastu võetud,“ rääkis Valk. Nii eesti- kui ka võõrkeelsetest õppekavadest huvitatud kandidaadid saavad kasutada ülikooli uhiuut õppekavade otsingut, mis annab pakutavatest erialadest parema ülevaate ja aitab leida kandidaadi vajadustele kõige paremini vastava õppekava. Kokku pakutakse Tartu Ülikoolis sel aastal 77 magistriõppekava, millest 50 on eestikeelsed ja 27 võõrkeelsed.

Tänavu avatakse üheksa uut magistriõppekava. Kaheaastase nominaalkestusega on neist neli: eestikeelsed „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“ ja „Kaasaegne  majandus“ ning võõrkeelsed „Eesti keel ja soome-ugri keeled“ ning „Kliiniline toitmine“. Viis uut õppekava on aastase nominaalkestusega ning on mõeldud magistrikraadiga või bakalaureusekraadi ja vähemalt viieaastase erialase töökogemusega kandidaatidele erialapädevuse arendamiseks. Neist kolme puhul – „Kaasaegne finantsjuhtimine“, „Kaasaegne turundus“ ja ingliskeelne „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel“ – toimub vastuvõtt sügisel ja õppetöö algab järgmise õppeaasta kevadsemestrist. Kuid eestikeelse õppekava „Rakenduslik käitumisteadus“ ja ingliskeelse õppekava „Kliiniline farmaatsia“ alusel õppima asumiseks saab avaldusi esitada juba praegu.

Lisaks magistriõppele on alanud vastuvõtt võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse, kus on kolm õppekava: EttevõttemajandusLoodusteadused ja tehnoloogia ning Arstiteadus

Võõrkeelsete magistriõppekavade puhul on kandideerimistähtaeg 15. märts ja eestikeelsete puhul 29. juuni, võõrkeelsesse bakalaureuseõppesse saab avaldusi esitada 15. aprillini. Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis. Info õppetoetuste ja stipendiumite kohta on ülikooli veebilehel.

Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsetele õppekavade avaldused ning nii Tartusse kui ka kolledžitesse või kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Eestikeelsetest õppekavadest huvitatud kandidaadid on 2. märtsil oodatud Tartu Ülikooli virtuaalsele lahtiste uste päevale. Võõrkeelsete õppekavade huvilised saavad võtta osa ingliskeelsest virtuaalsest lahtiste uste nädalast, mis toimub 28. veebruarist 3. märtsini.

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Virtuaalne sisseastumise infopäev 2024

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev 2024