Anu Raudsepa venia legendi

7. mail 2014. a. algusega 16.15 Lossi 3-406 toimub ajaloo didaktika dotsendi ametikohale kandideerija Anu Raudsepa venia legendi  teemal "Õpetajakoolitus Tartu Riiklikus Ülikoolis 1944-1953".