Autor:
Aavo Kaine

Anu Raudsepp võtab osa 23. maailma ajalooteaduse kongressist

Ajaloo didaktika kaasprofessor Anu Raudsepp osaleb augustis 2022 maailma ajaloolaste kõige prestiižikamal rahvusvahelisel kokkusaamisel, 23. maailma ajalooteaduse kongressil Poznańis.

Esimene maailma ajalooteaduse kongress toimus 1900. aastal Pariisis. 1926. aastal loodi kongresside korraldamiseks International Commitee of Historical Sciences (ICHS). Eesti Akadeemiline Ajalooselts pole veel selle organisatsiooni liikmeks astunud ning seepärast ei saa meie ajaloolased reeglina sellel kongressil esineda. Nõukogude ajal käis neil kongressidel TÜ ajalooprofessor Herbert Ligi.

Anu Raudsepal on võimalus rahvusvahelise ajaloodidaktika organisatsiooni International Society for History Didactics (ISHD) liikmena osaleda sellel kongressil juba teist korda (esimest korda 2015. aastal Jinanis (Hiina). Raudsepp esineb ettekandega „Dealing with Nuclear War as a global problem in Post-Cold War Estonian history textbooks” ajaloodidaktika sektsioonis „Modernisation and modernity in the history of education“. Tuumasõjaoht ja võidurelvastumine on mõjutanud maailma poliitikat ja igapäevaelu alates Külmast sõjast. Käesoleval ajal on kahjuks tuumasõjaoht aktuaalsem kui kunagi varem. Ettekande eesmärk on analüüsida Eesti ajalooõpikute põhjal Külma sõja aegse tuumasõjaohu tekkimise ja vältimise ning Külma sõja järgse tuumasõjaohu kadumise ja taas päevakorda kerkimise küsimusi ajaloolises kontektis.

Taolised rahvusvahelised kogemused aitavad palju kaasa ajaloo ja ühiskonnaõpetajate koolitamisele Tartu Ülikoolis. Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika kursus põhineb suuresti nii uusimal rahvusvahelisel ajaloodidaktika erialakirjandusel kui teiste maade ajaloodidaktikutelt erialastel kokkusaamistel saadud ideedel ja nõuannetel. Nimetatud kursus on ülesehitatud ajaloolise mõtlemise põhiprintsiipidest lähtudes ning sobib kõigile ajalootudengitele. Ajalugu ja ajaloodidaktika on omavahel ju lahutamatult seotud.

Kongressi kodulehe leiab siit.

Mainitud sessiooni ettekanded leiab siit: 

New Haven

Konverentsimaraton New Havenist Tartuni

TÜ Ajalooringi fotokogu

TÜ Ajalooring reisis Riiga

Kunstiajaloolased Berliinis

Kunstiajaloolased tutvusid Berliiniga