Arheoloogiaajakiri Tutulus võtab kokku mulluse Eesti arheoloogia-aasta

2015. aastat arheoloogias kirjeldavad kõige paremini sõnapaarid „merearheoloogia“ ja „erialadevaheline koostöö“. Nii tuuakse neljandas Eesti arheoloogia aastakirjas lugejani aastakümneid oodatud leid Kadriorust – keskaegsed laevavrakid – ning tutvustatakse tehnoloogiaid, mis pakuvad uusi võimalusi laevavrakkide uurimiseks ehk allveeroboteid arheoloogias.

Ajakirja kaanelehel tõdevad Tartu ülikooli doktorandid Ragnar Saage ning Riina Rammo, et arheoloogia on eriala teaduste piirimail – tänu teiste erialade meetoditele ja teadmiste toele saavad arheoloogid uuritud muististest mitmekülgset infot, mis on oluline leidude süvitsi uurimisel. Nii on erialadevahelise koostöö heaks näiteks allveerobotid ja arheoloogia, kus Priit Lätti Eesti meremuuseumist sidus allveeroboti väljatöötamisel oskuslikult veealuse kultuuripärandi, robootika, materjaliteaduse, programmeerimise ja muud olulised oskused.

Lätti kirjeldab oma artiklis, et just pinnalt juhitavad allveerobotid võimaldavad filmida veealuseid vulkaane, võtta merepõhjast proove ning uurida laevavrakke seestpoolt. Tema sõnul on allveerobotid eriti tuntud just tänu viimatinimetatule ning toob näitena kõigist kõige enam tuntud uppunud laeva, Titanicu uurimise. Allveerobotite panusest arheoloogias saab lähemalt lugeda juba ajakirjast.

Suurelt on kajastatud ka Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakonna juhataja Boris Duboviku poolt sajandi leiuks nimetatud Kadrioru vrakkide väljakaevamise lugu – leiukoht, nimepanek ning vrakkide uue elutsükli algus 2015. aasta kevadel.

Veel saab lugeda 2000 aasta vanusest Aakre Kivivare tarandkalmest, Rabivere rabast leitud mumifitseerunud naise surnukehast, rootsiaegsetest vaskmüntidest, hammas- ja luuripatsite kandmisest Eestis kiviaiast keskajani, 2015. aasta kaevamistulemustest ja paljust muustki.

Populaarteadusliku aastakirja põhiautorid on Tartu ülikooli arheoloogiaüliõpilased. Väljaande taga on kirjutajate siiras soov suurendada huvi arheoloogia vastu

Tutulus, mida annab välja Tartu ülikooli arheoloogia kabinet, ilmus ajakirja Horisont jaanuarinumbri kaasandena. Eraldi saab ajakirja osta Tartu ülikooli arheoloogia osakonnast Jakobi 2, 208212.

Lisainfo: Heiki Valk, Tartu ülikooli arheoloogia kabineti juhataja, vanemteadur, ajakirja Tutulus peatoimetaja, tel: 737 5653, e-post: heiki.valk@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392