Autor:
Tartu Ülikool

Bakalaureuseõppe erialad

Bakalaureuseõppes on võimalik spetsialiseeruda kuuele erialale. Õppekavale kandideerimise kohta saab lisaks lugeda siit.

Arheoloogide ettevalmistus hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, kesksel kohal on Eesti ja Läänemere maade arheoloogia. Arheoloogia osakonna ruumid Tartu kesklinnas pakuvad lisaks auditooriumidele kaasaegse laboratooriumi ja aina kasvava arheoloogiliste leidude kogu, mida kasutatakse nii õppe- kui uurimistöös. Arheoloogiatudengid leiavad rakendust erinevatel arheoloogilistel välitöödel enamasti suvel, kuid vajadusel ka muul ajal.

Arhiivinduse erialal tegeldakse nii kõige vanemate dokumentidega kui uusimate digitaalsete andmekandjatega. Arhiivinduse kursustel põimuvad teoreetilised teadmised ajaloosündmustest ja ajalooallikatest praktiliste oskustega allikate tõlgendamisest, säilitamisest, kasutamisest jm. Väljaarendamisel on ridamisi uusi ainekursusi, mis pakuvad tuge, vastavaid oskusi ja teadmisi tööks 21. sajandi mäluasutuses.

Eesti ajaloos õpetatakse ja uuritakse Eesti ning naabermaade ajalugu muinasaja lõpust tänapäevani, keskendudes suhetele teiste riikide ja rahvastega, kes on erinevatel aegadel mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi. Tegeletakse nii poliitilise ajaloo (sh. sõjaajaloo), majandusajaloo kui ka haridus- ja kultuuriajalooga. Eesti ajaloo uurimine tugineb eelkõige eripalgelistele arhiiviallikatele ja on Tartu Ülikoolis saavutanud kõrge taseme.

Kunstiajaloo bakalaureuseõpe hõlmab kõik perioodid antiigist kaasaegse kunstini ning võrdset tähelepanu pööratakse nii Eesti kui maailma kunstile, kunsti teoreetilistele alustekstidele ja  visuaalsele materjalile. Õppetöö toimub suures osas Tartu Ülikooli ajaloolises peahoones väiksemates rühmades, mis võimaldab isiklikku lähenemist. Teoreetilisi kursuseid täiendavad õppekäigud ja praktika muuseumides, arhiivides ja galeriides.

Uusima aja osakond keskendub õppe- ja uurimistöös eeskätt 20. sajandi ajaloole. Meie teadlased uurivad ja õpetavad rahvusvaheliste suhete ajalugu ning osakonnas on ka eraldi Ida-Euroopa uuringute professor. Lisaks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ajaloole, saab osakonna õppejõududelt teadmisi ka Aafrika ajaloost ning koostöös ülikooli teiste üksustega ka näiteks Lähis-Ida või Aasia ajaloost ja kultuurist.

Üldajaloo osakond pakub bakalaureuseõppes Euroopale keskenduvaid vana-, kesk- ja uusaja üldkursusi muistsetest tsivilisatsioonidest Esimese maailmasõjani. Neid täiendavad valikkursused sotsiaal-, religiooni ja kultuuriajaloost ning Vene ajaloost.

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Õnnelik Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud