Autor:
Tartu Ülikool

Bakalaureuseõppe erialad

Bakalaureuseõppes on võimalik spetsialiseeruda kuuele erialale. Õppekavale kandideerimise kohta saab lisaks lugeda siit.

NB! Nimetatud erialasid on võimalik süvendatult edasi õppida magistrantuuris, kus saab veel lisaks valida ka ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala.

Arheoloogide ettevalmistus hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, kesksel kohal on Eesti ja Läänemere maade arheoloogia. Arheoloogia osakonna ruumid Tartu kesklinnas pakuvad lisaks auditooriumidele kaasaegse laboratooriumi ja aina kasvava arheoloogiliste leidude kogu, mida kasutatakse nii õppe- kui uurimistöös. Arheoloogiatudengid leiavad rakendust erinevatel arheoloogilistel välitöödel enamasti suvel, kuid vajadusel ka muul ajal. Tutvu ka arheoloogia osakonna kodulehega.

Arhiivinduse erialal tegeldakse nii kõige vanemate dokumentidega kui uusimate digitaalsete andmekandjatega. Arhiivinduse kursustel põimuvad teoreetilised teadmised ajaloosündmustest ja ajalooallikatest praktiliste oskustega allikate tõlgendamisest, säilitamisest, kasutamisest jm. Väljaarendamisel on ridamisi uusi ainekursusi, mis pakuvad tuge, vastavaid oskusi ja teadmisi tööks 21. sajandi mäluasutuses. Tutvu ka arhiivinduse osakonna kodulehega.

Eesti ajaloos õpetatakse ja uuritakse Eesti ning naabermaade ajalugu muinasaja lõpust tänapäevani, keskendudes suhetele teiste riikide ja rahvastega, kes on erinevatel aegadel mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi. Tegeletakse nii poliitilise ajaloo (sh. sõjaajaloo), majandusajaloo kui ka haridus- ja kultuuriajalooga. Eesti ajaloo uurimine tugineb eelkõige eripalgelistele arhiiviallikatele ja on Tartu Ülikoolis saavutanud kõrge taseme. Tutvu ka Eesti ajaloo osakonna kodulehega.

Kunstiajaloo bakalaureuseõpe hõlmab kõik perioodid antiigist kaasaegse kunstini ning võrdset tähelepanu pööratakse nii Eesti kui maailma kunstile, kunsti teoreetilistele alustekstidele ja  visuaalsele materjalile. Õppetöö toimub suures osas Tartu Ülikooli ajaloolises peahoones väiksemates rühmades, mis võimaldab isiklikku lähenemist. Teoreetilisi kursuseid täiendavad õppekäigud ja praktika muuseumides, arhiivides ja galeriides. Tutvu ka kunstiajaloo osakonna kodulehega.

Uusima aja osakond keskendub õppe- ja uurimistöös eeskätt 20. sajandi ajaloole. Meie teadlased uurivad ja õpetavad rahvusvaheliste suhete ajalugu ning osakonnas on ka eraldi Ida-Euroopa uuringute professor. Lisaks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ajaloole, saab osakonna õppejõududelt teadmisi ka Aafrika ajaloost ning koostöös ülikooli teiste üksustega ka näiteks Lähis-Ida või Aasia ajaloost ja kultuurist. Tutvu ka uusima aja osakonna kodulehega.

Üldajaloo osakond pakub bakalaureuseõppes Euroopale keskenduvaid vana-, kesk- ja uusaja üldkursusi muistsetest tsivilisatsioonidest Esimese maailmasõjani. Neid täiendavad valikkursused sotsiaal-, religiooni ja kultuuriajaloost ning Vene ajaloost. Tutvu ka üldajaloo osakonna kodulehega.

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

European Scholarship Programme - You and Europe

Stipendiumiprogramm „Sina ja Euroopa“