Doktorantide konverents 12. mail algusega kell 12.00

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi ja Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi doktorantide konverents 12. mail  algusega kell 12.00 Lossi 3-406.

KONVERENTSI KAVA

Kõnejuht: Argo Kuusik
kell 12.10 avasõnad
prof Anti Selart (TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut)

kell 12.15
Sander Jürisson (TLÜ)
Koloniaalriik Eesti. Kahe maailmasõja vahelisest väljarändest ja asumaade ideedest

kell 12.40
Riho Paramonov (TLÜ)
Auto leviku mõjust sõiduvoorimeeste institutsioonile

kell 13.05
Feliks Gornischeff (TÜ)
Baltisakslased Vene keisririigi välisteenistuses Aleksander I valitsemisajal

kell 13.30
Ken Ird (TÜ)
Vana vali Rootsi aeg ja Venemaa inimlik paleus? Surmanuhtlusest Läänemere-provintside kohtutes XVIII sajandil

kell 14.05
kohvipaus

Kõnejuht: Ken Ird
kell 14.45
Raiko Jäärats (TLÜ)
Riigivõim ja avalikkus vaikival ajastul

kell 15.05
Margo Roasto (TÜ)
Jaan Tõnissoni ja Hans Pöögelmanni vaidlus sotsiaaldemokraatia eesmärkide üle aastatel 1905—1907

kell 15.30
Mika Raudvassar (TÜ)
Eesti ja naaberriikide õhukaitse enne Teist maailmasõda

kell 15.55
Argo Kuusik (TÜ)
Eestlaste ümberasumine Loode-Venemaalt Teise maailmasõja ajal

kell 16.20
Ago Raudsepp (TÜ)
Mis võiks põhjustada demokraatlikku rahu?

kell 16.45
Lauri Kann (TÜ)
1905. aasta sündmused Tallinnas: jaanuaristreigist kuni 17. oktoobri manifestini

Lõppsõnad
Ken Ird


Ettekannete teesid