Dotsent Ago Pajuri avalik loeng Eesti Asutava Kogu tegevusest

9. mail kell 17 peab dotsent Ago Pajur Tartu Ülikooli Eesti ajaloo rahvusprofessuuri ja Rahvusarhiivi koostöös sündinud loengusarja „Keerdkäigud“ raames Rahvusarhiivi peahoones loengu esimese demokraatlikult moodustatud Eesti rahva esinduskogu – Asutava Kogu – tegevusest.

1919. aasta aprilli alguses toimusid Eesti Asutava Kogu valimised ning 23. aprillil astus esimene demokraatlikult moodustatud Eesti rahva esinduskogu Tallinnas Estonia seltsimajas kokku. Valimistulemused näitasid, et kaks aastat varem väga suurt osa ühiskonnast haaranud vasakmeelsus polnud kuhugi kadunud, küll aga oli selle äärmuslik vorm (enamlus) teisenenud mõõdukuse suunas, leides väljenduse sotsiaaldemokraatias. Asutava Kogu esmaseks ülesandeks sai õigusliku aluse loomine riiklikule iseseisvusele – Eesti Vabariigi põhiseaduse koostamine. Selle aega nõudnud ülesande kõrval tuli rahvaesindajatel tegeleda paljude teiste pakiliste probleemide lahendamisega (agraarreformi ettevalmistamine, hariduselu korraldamine jms.) olukorras, kus jätkus relvavõitlus Eesti iseseisvuse kaitseks ja riigi püsimajäämine polnud veel kaugeltki selge.

Rahvusarhiivi peahoone asub aadressil Nooruse 3, Tartu.

Järgmine loeng toimub 5. septembril ja on pühendatud Landeswehr’i sõjale.

Lisainfo:
Tõnu Tannberg
Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor
5228790
tonu-andrus.tannberg@ut.ee