E-õppe ajakirja uus number tutvustab interaktiivset videopuud

Ajakirja keskne intervjuu on seekord meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kaldaga, kes räägib valdkonna arengutest õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel, kus olulisel kohal on e-õpe. Kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oonajagab oma kogemusi e-õppe kasutamisel, sh videoloengute salvestamisel.

E-TÜ värskes numbris saab ülevaate 2016. aasta e-õppe statistikast ülikoolis valdkondade kaupa ning plagiaadituvastussüsteemi URKUND kasutamisest. Kutsume tutvuma interaktiivse videopuuga, mis annab ülevaate videote erinevatest tüüpidest, saab vaadata videote näiteid ning valida sobilikke tehnilisi vahendeid videote loomiseks. „Haridustehnoloog soovitab“ sarjas tutvustatakse seekord testiküsimuste lisamist videoloengusse ning iSpring Free ja Screen Monkey tarkvara.

E-õppe ajakirja väljaandjaks on Tartu ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus koostöös akadeemiliste üksustega. Elukestva õppe keskuses töötavad valdkondlikud õppedisainerid, kes nõustavad õppejõude e-kursuste loomisel ja läbiviimisel, pakuvad haridustehnoloogilisi teenuseid ning korraldavad ja arendavad e-õpet valdkondades.

E-õppe ajakiri e-TÜ: http://etu.ut.ee

Lisainfo: Lehti Pilt, Tartu ülikooli haridustehnoloogia peaspetsialist, 737 6306, lehti.pilt@ut.ee.