Eesti sõdurite mälestused Esimesest maailmasõjast pandi kaante vahele

Tartu ülikooli Eesti lähiajaloo professori Tõnu Tannbergi koostatud 901-leheküljeline eestlastest sõdurite mälestuste, kirjade ja päevikute kogumik on kõige terviklikum ülevaade, mis Esimesest maailmasõjast seni on avaldatud.

See raamat kõneleb Esimesest maailmasõjast (1914–1918) tuginedes sellesse hiigelheitlusse kaasatud eesti sõdurite mälestustele, päevikutele ja kirjadele. „Seega on kõneksoleva allikapublikatsiooni huviorbiidis Vene armee ridades väeteenistuskohustust täitev tavaline lihtsõdur oma igapäevaste tegemiste, murede ja rõõmudega „Suure Euroopa sõja“ lahinguväljadel, tagalas ja ka vangilaagrites,“ kirjeldas professor Tannberg.

Mahuka allikapublikatsiooni „Eestlased ilmasõjas. Sõdurite kirju, päevikuid ja mälestusi Esimesest maailmasõjast“ juhatavad sisse lühikesed ülevaateartiklid, mis annavad publitseeritud tekstidele vajaliku ajaloolise tausta ja raamistiku.

Tannberg annab ülevaate Esimese maailmasõja ajal Eestis toimunud mobilisatsioonidest ning väeteenistusse võetud meeste arvust. Liisi Esse käsitleb oma artiklis ilmasõjaaegseid mälestusi, päevikuid ja kirju kui äärmiselt olulist allikat eestlaste sõjakogemuse avamisel.

Tannberg tõdeb, et mäluasutustest ja erakätes tallel olevast ulatuslikust epistolaarsest pärandist, mis kajastab eesti sõdurite osalust Esimeses maailmasõjas, leiab käesolevas kogumikus avaldamist vaid väikene osa.

„Publitseeritakse Joosep Allika ja August Piiperi päevaraamatud, Adolf-Artur Kuldkepi, Mart Kitsniku, Georg Rei, Mihkel Kauri ja Jaak Luhakooderi mälestused kirjade näol ning Anton Üksti kirjad Villem Grünthal-Ridalale. Lisaks on avaldatud ka ajalehele Postimees saadetud kirju,“ rääkis kogumiku koostaja.

Avaldatud materjalid pärinevad rahvusarhiivi ja Eesti ajaloomuuseumi fondidest ning erakogudest. Allikapublikatsioonile on lisatud isiku- ja kohanimede register.

Raamatu koostas Tartu ülikooli Eesti lähiajaloo professor akadeemik Tõnu Tannberg, toimetasid Anu Lepp ja Helina Tamman ning kujundas Kalle Müller.

Lisainfo: Tõnu Tannberg, Tartu ülikooli Eesti lähiajaloo professor, akadeemik, tel: 5228790, e-post: tonu-andrus.tannberg@ut.ee.

 

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392