Eestlaste etniline ajalugu taas mitme eriala ühise luubi all

Tartu ülikoolis loodi arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium, mis hakkab juhtima kolme teadussuunda ühendavat uurimistööd ning rakendama uusi teadmisi õppetöös.

Kolleegiumi loojad on Tartu ülikooli akadeemikud Richard Villems, Valter Lang ja Karl Pajusalu. Selle töös hakkavad osalema TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnast molekulaar‐ ja rakubioloogia instituudi ning Eesti biokeskuse teadlased.

„Eesti rahva ja naaberrahvaste etnilist ajalugu uuriti meil viimati sel moel 60 aastat tagasi. Vahepeal, eriti viimastel aastakümnetel, on teadus jõudsalt edasi liikunud ning avanud selliseid uusi võimalusi nende küsimuste uurimiseks, millest varem unistadagi ei osatud. Kolleegium ongi mõeldud ühendama erinevaid teadusi etnogeneesi uurimisel, kusjuures nende teaduste nimekiri ei saa kindlasti piirduma üksnes seni kaasatutega“, ütles kolleegiumi üks loojatest, akadeemik Valter Lang ühenduse olulisuse kohta.

Loodud kolleegium annab juba toimuvale uurimustööle senisest kindlamad raamid ning võimaldab edaspidi luua nii inimpopulatsioone, kultuuri kui ka keele ajalugu käsitlevaid koostööprojekte. Muuhulgas otsitakse vastust küsimusele, millal jõudsid meie keelelised esivanemad Läänemere maile ja kust nad tulid. Seega hõlmab kolleegiumi uurimisvaldkond tegelikult kõike, mis seondub uurali rahvaste, keelte ja kultuuridega.

Kolleegiumi eesmärk on uurimistööde tulemusi kohe rakendada ka õppetöös, et anda seotud erialade tudengitele hea ülevaade tänapäeva teaduse sidusast loomusest ning näidata meetodeid, mida teised teadusharud mineviku küsimuste lahendamiseks kasutavad. Olulisel kohal on kolleegiumi jaoks ka avalikkuse teavitamine valdkondade viimastest arengutest.

Lisainfo: prof Valter Lang, Tartu ülikooli arheoloogia osakonna juhataja, 737 5652, valter.lang@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp Tartu ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689 E-post: viivika.eljand-karp@ut.ee
www.ut.ee