Esitletakse raamatut "Eesti ja Hiina suhete sünd"

Neljapäeval, 13, detsembril kell 16.15 esitletakse Tartu Ülikooli kunstimuuseumis raamatut „Eesti ja Hiina suhete sünd“, mis annab ülevaate kahe riigi diplomaatiliste suhete sõlmimise vaevarikkast protsessist 20. sajandi alguskümnenditel. Esitlusel saab osta raamatut soodushinnaga.

Kolmekeelset (eesti, hiina, inglise) koguteost esitletakse reedel, 14. detsembril kell 16.00 ka Eesti Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas.

Kahe riigi majandussuhete ja ajaloo kõrval pajatatakse raamatus lugusid alates 19. sajandi lõpust Hiinas elanud eestlaste igapäevaelust, seltsitegevusest ja 1930. aastatel Eestisse tagasi pöördumisest. 

„Eesti ja Hiina suhete sünd“ on teaduslik käsitlus, kuid illustreeritud rohke ajaloolise pildimaterjali ja kaartidega. Sellele on sissejuhatuse kirjutanud suursaadik Toomas Lukk, kes esindas Eestit Hiinas aastatel 2012-2016.

Autorid Urmas Pappel ja Priit Rohtmets rõhutasid, et see ei ole lihtsalt ülevaateraamat. „Kirjutades oli meie eesmärk teadvustada laiemalt Eesti ja Hiina suhete pikka ajalugu. Et me üksteist paremini mõistaksime, on vaja kirjutada just sääraseid raamatuid, kus on toodud välja nii meie kultuurilised erinevused, kuid leitud ka ajaloolist ühisosa.“

Teos sündis mitmete huvide ja asjaolude kokkulangemisel. Oma uurimistöös Hiina teemadega kokku puutunud Priit Rohtmets ja Urmas Pappel arutasid juba aastaid tagasi, et võiks kirjutada midagi koos ning loomulik teemavalik oli kirjutada eestlastest Hiinas. „Samad mõtted liikusid ka Toomas Luki ja Tiit Kuuskmäe peades. Üksteise kavatsustest teada saades hakkasime 2014. aastal tööga pihta. Nii võttis raamatu kirjutamine, tõlkimine ja kujundamine kokku viis aastat,“ märkisid autorid.

Raamatu toimetaja on Märt Läänemets ja kujundaja Kalle Toompere, selle on välja andnud Eesti Akadeemiline Orientaalselts. Trükise valmimist on toetanud Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Energia, Rahvuskaaslaste programm, Fors MW ja mitmed eraannetajad.

Priit Rohtmets on Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo vanemteadur, kelle peamised uurimisvaldkonnad on Eesti ja Balti riikide kirikulugu 19. ja 20. sajandil, religiooni ja rahvusluse seosed ning oikumeeniline liikumine. Tiit Kuuskmäe on Tartu Ülikooli kasvandikust semiootik ja endine diplomaat.  Urmas Pappel on Tartu Ülikooli Aasia poliitika nooremteadur, kelle peamised uurimisvaldkonnad on Hiina poliitika, poliitpsühholoogia ja mälupoliitika.

Lisateave: Priit Rohtmets, TÜ kirikuloo vanemteadur, priit.rohtmets@ut.ee

Teate edastas: Made Laas, TÜ pressiesindaja, made.laas@ut.ee