FLAJ.05.151 Sügiskool „Kunst ja Religioon“ 10.-11.10. 2013 TÜ, ph 128. 2 EAP

Korraldaja Tartu ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, kunstiajaloo osakond.

I. päeval, alapealkirjaga “Pilt ja Kirik” arutletakse laiemalt erinevate konfessioonide teenistuses oleva sakraalkunsti teemadel, ettekanded hõlmavad pildilisi objekte ning nende tähendust erinevates funktsioonides. Sõnavõtud tõukuvad küsimustest - mida teevad pildid ja mida tehakse piltidega sakraalses ruumis, nii teoste kaasajas kui hilisematel sajanditel.

II. päeval alapealkirjaga “Kunst ja/kui religioon” käsitletakse religioosseid teemasid kaasaegse nn autonoomse kunsti kontekstis ning ka kunsti "peavoolu" kõrval. Vaatluse all on telje kaks otsa – kunsti ja religiooni võõrandumine ning taasmõtestamine uutel alustel, sealhulgas 20. ja 21. sajandi erinevate religioonide, aga ka religioossuse erinevate väljendusvormide  mõju kunstimaailmale.

Info: Krista Andreson, krista.andreson [ät] ut.ee

10. 10. 2013. PILT JA KIRIK.

10. 15 -10.30 Prof. Juhan Maiste (Tartu Ülikool). Avakõne.

10. 30 -11.00 Krista Andreson (Tartu Ülikool). „Kunst ja Religioon. Sissejuhatus teemasse.“

11.00 11.30 Meelis Friedenthal (Tartu Ülikool). „Arusaamine kujutisest keskaegses Lääne

teoloogias ja filosoofias".

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00 12.30 Helen Bome (Tallinna Ülikool). "Kristuse Püha Pale Tallinna hilisgootikas."

12.30 13.00 Reet Rast (Tartu Ülikool). „Püha õhtusöömaaja altarimaalidest ristisurma

harduspiltideni. Eesti luterliku kiriku altarikujundus 16. sajandist kuni 19. sajandi

keskpaigani.“

13.00 – 14.00 Lõunapaus

14.00 14.30 Ivar-Kristjan Hein (Eesti Kunstiakadeemia/ Eesti Kunstimuuseum).

„Religioon ja rituaal 17. sajandi Liivimaal.“

14.30 15.00 Mari-Liis Paaver (Eesti Kunstimuuseum). "hiero topos'est õigeusu kiriku

püharuumis".

15.00 Piiskop Philippe Jourdan. „Ilu päästab maailma: kristlik lähenemine Kunstile“.

Diskussioon

 

11.10.2013. KUNST JA/KUI RELIGIOON.

10. 15 Tervitussõnad.

10.30 11.00 Prof. Anne Kull (Tartu Ülikool) "Kuidas leida küsimusi? Paul Tillich kunstist

ja sümbolitest".

11.00 11.30 Dr. Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum). „Religiooni ja kunsti võõrandumine

modernistliku kunsti näitel.“

11.30 12.00 Kohvipaus

12.00 12.30 Tiina-Erika Friedenthal (Tartu Ülikool). „Kunst kui religioon – teater kui

usuelu vorm 18.-19. sajandil.“

12.30 13.00 Elnara Taidre (Eesti Kunstiakadeemia/ Eesti Kunstimuuseum). „Kazimir

Malevitši suprematism: modernistlik alternatiiv religioonile.“

13.00-14.00 Lõunapaus

14.00 14.30 Dr. Heie Treier (Tallinna Ülikool). „“Püha Geomeetria“ Lapini, Künnapu ja

Kahni näitel“.

14.30 15.00 Tõnis Tatar (Tartu Ülikool). „Olav Maran ja Jüri Arrak – kristliku kunsti kaks

teed“.

15.00 15.30 Eva Maria Maiste (Tartu Ülikool). „Derrida dekonstruktiivse maailmapildi

suhestumine müstilise kogemuse ja religiooniga.“

15.30 Diskussioon ja lõpusõnad.