Greifswaldi Ülikooli doktorandi Susanne Mülleri loengukursus

Greifswaldi Ülikooli doktorandi Susanne Mülleri loengukursus FLAJ.07.229 19. sajandi Eesti- ja Liivimaa saksakeelses ilukirjanduses ja ajalooallikais toimub 29.10.-3.12.2014 kolmapäeviti kell 16-18, Lossi 3-418.

Loeng/seminar pakub võimalust avardada ja arendada saksa keele oskust Eesti- ja Liivimaad käsitlevate 19. sajandi ajalooliste tekstide (ilukirjandus, käsikirjalised ja trükitud allikad) vahendusel. Osalejate soovil ja kokkuleppel käsitletakse saksakeelseid tekste ka teistest Eesti ajaloo perioodidest. Samuti pakutakse soovijatele võimalust harjutada bakalaureuse- ja magistritööde saksakeelsete kokkuvõtete koostamist ning lühiettekande pidamist saksa keeles. Kursuse maht on 3 EAP ning see lõpeb arvestusega.