Ilmunud on ajakirja Ajalooline Ajakiri õigusajaloo erinumber

lmunud on ajakirja Ajalooline Ajakiri õigusajaloo erinumber (No 2/3, 2017), mis käsitleb õigusemõistmist Eestis ning siinseid õigusemõistmisega seotud institutsioone ja isikuid alates Rootsi suurvõimuperioodist kuni 1940. aastani.

Numbri koostajad on TÜ õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak ja õiguse ajaloo ja rooma õiguse dotsent Hesi Siimets-Gross.

Varasema perioodiga tegelevad uurimused keskenduvad Tartu Rootsi-aegse õuekohtu menetluse ja õigusallikate analüüsile rahvusvahelises kontekstis ja võrdluses Rootsi riigi teiste provintsidega ning Svea õuekohtuga (Heikki Pihlajamäki, Marju Luts-Sootak) ning isiku vabadust puudutavatele kohtuprotsessidele Eestimaa provintsi kohtutes (Katrin Kello, Hesi Siimets-Gross).

Katre Kaju ülevaade ühest 1667. aastal alguse saanud kohtuprotsessi materjalist näitab, et kohtutoimikud võivad lisaks juriidilistele dokumentidele sisaldada ka huvipakkuvaid haridus- ja kirjandusloolisi materjale.

20. sajandi algust puudutavad artiklid käsitlevad Eesti naisjuristide kohtunikuks pürgimise võimalusi (Merike Ristikivi, Marju Luts-Sootak ja Heli-Triin Räis), soolise võrdõiguslikkuse küsimust Eesti Vabariigi põhiseadustes ja riigikohtu praktikas (Marelle Leppik) ning kohtunike ametisse valimise kriteeriume nn vaikiva ajastu Eesti Vabariigis (Hannes Vallikivi).

Kõik artiklid on kättesaadavad ka TÜ avatud juurdepääsuga publitseerimisplatvormil.

Lisainfo:
Anu Lepp
Ajaloolise Ajakirja toimetaja
anu.lepp@ut.ee