Ilmunud on Eesti lähiajaloo professori Tõnu Tannbergi koostatud mahukas allikapublikatsioon „Eestlased ilmasõjas“

Ilmunud on Eesti lähiajaloo professori Tõnu Tannbergi koostatud mahukas allikapublikatsioon „Eestlased ilmasõjas“.

Tõnu Tannberg. (koost.). Eestlased ilmasõjas. Sõdurite kirju, päevikuid ja mälestusi Esimesest maailmasõjast. Toim. Anu Lepp, Helina Tamman. Kujundanud Kalle Müller. Rahvusarhiiv, 2015, 901 lk.

Raamat kõneleb Esimesest maailmasõjast (1914–1918) tuginedes sellesse hiigelheitlusse kaasatud eesti sõdurite mälestustele, päevikutele ja kirjadele. Seega on kõneksoleva allikapublikatsiooni huviorbiidis Vene armee ridades vaeteenistuskohustust täitev tavaline lihtsõdur oma igapaevaste tegemiste, murede ja rõõmudega „Suure Europa sõja“ lahinguväljadel, tagalas ja ka vangilaagrites. Mäluasutustest ja erakätes tallel olevast ulatuslikust epistolaarsest pärandist, mis kajastab eesti sõdurite osalust Esimeses maailmasojas, leiab käesolevas kogumikus avaldamist vaid väikene osa. Avaldatud materjalid pärinevad Rahvusarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi fondidest ning

erakogudest. Publitseeritakse Joosep Allika ja August Piiperi päevaraamatud, Adolf-Artur Kuldkepi, Mart Kitsniku, Georg Rei, Mihkel Kauri ja Jaak Luhakooderi mälestused (kirjad) ning Anton Üksti kirjad Villem Grünthal-Ridalale. Lisaks on avaldatud ka ajalehele Postimees saadetud kirju. Sellist terviklikku eestlastest sõdurite mälestuste, kirjade ja päevikute kogumikku Esimesest maailmasõjast ei ole seni avaldatud.

Kogumiku juhatavad sisse lühikesed ülevaateartiklid. Tõnu Tannbergi artikkel annab ülevaate Esimese maailmasoja ajal Eestis toimunud mobilisatsioonidest ning väeteenistusse võetud meeste arvust. Liisi Esse käsitleb oma artiklis ilmasõjaaegseid mälestusi, päevikuid ja kirju kui äärmiselt olulist allikat eestlaste sojakogemuse avamisel. Artiklid annavad publitseeritud tekstidele vajaliku ajaloolise tausta ja raamistiku.

Allikapublikatsioonile on lisatud isiku- ja kohanimede register.

Info: tonu-andrus.tannberg@ut.ee, 5228790