Ilmunud on esimene ülevaatlik raamat Tartu toomkiriku kaheksasaja aasta pikkusest ajaloost

Koguteos „TARTU TOOMKIRIK. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum“ annab sissevaate nii hoone arhitektuuriloost kui ka siin hoones tegutsenud asutustest kaheksasaja aasta jooksul.

Raamatus on artiklid mitmetelt Tartu Ülikooli teadlastelt ja õppejõududelt – Kaur Alttoa, Madis Maasing, Juhan Maiste, Martin Malve, Mihkel Mäesalu, Heiki Valk jt.

Toomkiriku loos peegeldub Euroopa ja Eesti kultuurilugu läbi kaheksa sajandi. Hoone ainulaadne arhitektuur – nii keskaegse kui ka valgustusajastu ehituskunsti tipp Eestis – teeb sellest unikaalse mälestise kogu Euroopas.  Tartu toomkirik oli suurim keskaegne kirik Eestis, Tartu piiskopkonna süda, mida hakati ehitama juba 13. sajandil. Lõpliku kuju sai hoone 15. sajandi lõpuks, olles siin piirkonnas ainus pühakoda, millel oli keskaegsele katedraaligootikale omane kaksiktornidega fassaad. Järgmistel sajanditel jäi hoone varemetesse, et taas 19. sajandi alguses tõusta tuhast – seekord ülikooli tarkuse templina. 175 aastat tegutses toomkiriku kooriruumist ümberehitatud osas ülikooli raamatukogu, viimastel aastakümnetel on hoone koduks ülikooli muuseumile.

Esmakordselt saavad mitmete tunnustatud uurijate uurimistulemused kokku ühes raamatus. Esile võiks tuua tuntud kunstiloolase Kaur Alttoa, kes on uurinud toomkiriku ajalugu üle 20 aasta ning kelle sulest pärinevad nii peatükid toomkiriku ehitusloost keskajal, muudatustest 17-18. sajandil ning restaureerimistööst ning muudatustest viimase aastasaja jooksul. Heiki Valk ja Martin Malve tutvustavad  toomkalmistuga seonduvat teadmist. Juhan Maiste koos Anu Ormisson-Lahega avavad tagamaid, mis lõi aluse toomkiriku uueks õitsenguks 19. sajandi alguses – luues monumendi, mis on tähenduslik nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Lisaks ülevaatlikud artiklid ajast, kui toomkirik oli piiskopkonna keskus (Madis Maasing, Mihkel Mäesalu), ülikooli raamatukogu (Malle Ermel) ning lõpetuseks lugu sellest, kuidas tegutseb siin hoones ülikooli muuseum (Lea Leppik).

Tegemist on esimese raamatuga Tartu toomkirikust, kus on kokkuvõtlikult sees uurimistulemuste praegune seis. Lisaks tekstilisele osale on raamatus üle 400 foto ja illustratsiooni, sh unikaalsed joonised ja skeemid (nt Tartu toomkiriku ehitusetapid, Tartu bastionide kaart, Tartu ülikooli raamatukogu ruumide plaan aastast 1981 jmt).

Lisaks tekstidele ning pildimaterjalile leiab raamatust ka mälestusi raamatukogu ja muuseumi varastest aastatest selles majas.

Kuigi raamat on eestikeelne, siis leiab teose lõpuosast ka põhjaliku inglisekeelse kokkuvõtte.

Raamatu meeskond:

  • Väljaandja: Tartu Ülikooli muuseum
  • Koostajad: Mariann Raisma, Krista Andreson
  • Toimetaja: Anu Lepp
  • Keeletoimetaja: Sirje Toomla
  • Tõlkija: Juta Ristsoo
  • Kujundaja: Maarja Roosi (TÜ multimeedia talitus)

Raamatu väljaandmist on toetanud: Tartu linn, Tartu Ülikool, Muinsuskaitseameti programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Rohkem infot raamatu kohta: https://www.muuseum.ut.ee/et/content/toomkirik-katedraal-raamatukogu-muuseum

Lisainfo:
Mariann Raisma
mariann.raisma [ät] ut.ee
5221702