Skip to main content
Foto:
Erakogu

Ilmus ajaloo õpik 9. klassile

Kaarel Piirimäe ja Linda Kaljundi sulest ilmus "Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm" I ja II osa. Õpik käsitleb 20. sajandi ja 21. sajandi alguse ajalugu. Õpiku toimetajad on Indrek Riigor ja Tarvo Siilaberg.

Õpiku I osa käsitleb perioodi esimesest maailmasõjast kuni teise maailmasõja lõpuni, kuid heidab aeg-ajalt pilgu ka 19. sajandisse. Eraldi peatükid on Ameerika Ühendriikide ning Hiina ja Jaapani ajaloo kohta. 


Õpiku II osa käsitleb teise maailmasõja järgset perioodi. Eraldi peatükid on 20. sajandi, peamiselt selle teise poole arengute kohta Ida-Aasias, Lähis-Idas, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Õpiku mõlemad osad sisaldavad üldistavaid peatükke, mis püüavad hinnata pikemaajalisi arenguid ja suundumusi 20. sajandil ja lähiajaloos. Esitatud on uus käsitlus Eesti ajaloost alates 1980. aastast kuni tänapäevani. 


Mõlemas õpikus on kirjeldatud Eesti ajaloo põimitust laiemate maailma protsessidega, globaalseid arenguid 20. ja 21. sajandil. Õpik paistab omataoliste hulgas silma, kuna tõmbab tähelepanu järgmistele teemadele: kliimamuutus, rahvastiku kasv, religiooni ja poliitika seosed, dekoloniseerimine ja majanduslik ebavõrdsus maailmas. Erinevalt varasematest õpikutest on püütud mõista nn kolmanda maailma ehk kolonialismist vabanenud maade probleeme. 


Õpik püüab selgitada suuri sündmusi ja protsesse inimlike näidete, üksikisiku kogemuse kaudu. Nii leiab siit põnevaid ja mõnikord ka anekdootlikke lugusid alates sellest, kuidas natsionaalsotsialistlikul Saksamaal Hitler tagantjärgi, kuid valede vuntsidega, fotole joonistati ning lõpetades looga, kuidas Eesti kunstnik Ülo Sooster Moskvas NSV Liidu juhi Nikita Hruštšovi ähvarduse peale ta vangilaagrisse saata teatas: „Seal olen ma juba olnud!“. Käsitlus on kantud õpiku koostaja Kaarel Piirimäe veendumusest, et tegelik elu, mille alla ajalugu liigitub, suudab alati üllatada ja on tõenäoliselt põnevam kui ükskõik kui fantaasiarikas väljamõeldis. 

Lisaks õpikutele on koostamisel ka töövihikud, mis ilmuvad 2022. aastal. Täpsema info leiab kirjastus Mauruse kodulehelt: I osa ja II osa.

#kooliõpilasele #sisseastumine
Ürikud

Mida peaks teadma  arhiivindusest Tartu ülikoolis?

Jaga
23.02.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Tühi kott ei seisa püsti

Mis kutsub tudengeid arhiivindust õppima?

Jaga
23.02.2022
#kooliõpilasele
õpilane

Koolidele

Jaga
30.09.2021