Ilmus Ajaloolise Ajakirja teemanumber „Eesti 20. sajandi ajaloo sõlmed“

Värske Ajaloolise Ajakirja teemanumber (2018, nr. 2–3) „Eesti 20. sajandi ajaloo sõlmed“ on pühendatud möödunud sajandi Eesti poliitilisele ajaloole märkimaks ära hiljutist Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Mõte sellise numbri koostamisest sündis mitu aastat tagasi Eesti ajaloo rahvusprofessuuri lähiaastate töid ja tegemisi kavandades. Koostajate eesmärgiks ei olnud piduliku juubelitrükise kokkupanek, vaid teemakohase ajaloonumbri koostamine, mis pakuks ajaloohuvilisele lugejale valiku uudse probleemiasetusega uurimusi Eesti 20. sajandi ajaloost. Numbri koostasid Tõnu Tannberg, Ago Pajur ja Jaak Valge.

Teemanumbri mahukas avaartikkel Ago Pajuri sulest heidab uudse pilgu Eesti iseseisvuse sünnilukku ja annab üksikasjaliku ülevaate sellest, kuidas 1918. aasta novembris hakati pärast Saksa okupatsioonirežiimi kokkuvarisemist omariiklust tegelikult sammhaaval üles ehitama. Jaak Valge ja Mark Goldfelderi ühisartikkel analüüsib Eesti ühiskonna poliitilisi hoiakuid 1930. aastate alguse kriisiaastatel tuues välja ühiskonna enamuse hoiakute muutused tollaste rahvahääletuste, parlamendivalimiste ja kohalike valimiste näitel. Peeter Kenkmanni uurimuse teemaks on Eesti Vabariigi ajaloo kirjutamine paguluses rõhuasetusega 1930. aastate sisepoliitika murrangusündmuste ning nende tagajärgede käsitlemisel. Tõnu Tannbergi artiklis võetakse vaatluse alla Eesti Vabariigi perioodi uurimine Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis aastatel 1944–1950 ja selle tasalülitamine 1950. aastaks. Tiit Hennoste analüüsib oma artiklis eesti kirjanduse vastupanu nõukogude ajal ning rõhutab, et sovetiaja eri perioodidel olid kirjanduses fookuses erinevad vastupanu variandid ja vastupanuviisid.

Loodetavasti aitavad avaldatud uurimused huvilistel lahti arutada nii mõnegi Eesti 20. sajandi ajaloo sõlme, ärgitavad kaasa mõtlema ja ehk koguni oma nägemust kirja panema käsitletud või mõnedel teistel läinud sajandit puudutavatel teemadel.

Lisainfo:

Tõnu Tannberg
Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor
5228790
tonu-andrus.tannberg@ut.ee