Ilmus rahvusvaheline Baltimaade ajaloole pühendatud ajakiri

Ilmus rahvusvahelise teadusajakirja „Forschungen zur baltischen Geschichte“ 10. köide (2015). Baltimaade ajaloole pühendatud ajakirja annavad Tartus välja Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning akadeemiline ajalooselts koostöös teadusasutustega Eestis, Lätis ja Saksamaal.

Alates 2006. aastast on professor Mati Lauri (Tartu ülikool) ja professor Karsten Brüggemanni (Tallinna ülikool) poolt koostatud ajakiri andnud olulise panuse eri maade teadlaste koostöö ja teabevahetuse edendamisel.

Värskest numbrist leiab lugeja teadusartikleid Vana-Venemaa ja Eesti suhetest enne ristisõdasid, keskaegsest ööelust, Ivangorodi linnuse kasutamisest vürstliku vangikojana Rootsi ajal, Eesti ja Läti Vabadussõjast, Saksa okupatsioonivõimude poliitikast Baltikumi venelaste suhtes Teise maailmasõja ajal ja palju muud huvitavat.

Ligi 30 retsensiooni pakuvad analüütilise ja sageli ka kriitilise ülevaate uuemast teaduskirjandusest.

Lisainfo: Anti Selart, TÜ keskaja professor, tel: 737 6506, e-post: anti.selart@ut.ee.