Autor:
Andres Tennus

JÄRELVAATA: emakeelepäeva avalik loeng „Kas Vikipeedial on kohta (üli)koolis?“

14. märtsil kell 13 on kõik ülikoolipere liikmed ja keelehuvilised oodatud Tartu Ülikooli aulasse emakeelepäeva tähistama. Eesti keele tekstiõpetuse lektor Riina Reinsalu peab loengu teemal „Kas Vikipeedial on kohta (üli)koolis?“ ja õnnitletakse Tartu Ülikooli aasta keeleteo saajaid.

 

JÄRELVAATA:

Tänavusel emakeelepäeval on tähelepanu keskpunktis Vikipeedia ning selle kasutamine õppetöös. Tartu Ülikooli eesti keele tekstiõpetuse lektori, 2023. aasta Vikipeedia sõbra tiitli pälvinud Riina Reinsalu sõnul tekitab õpingutes Vikipeedia kasutamine vastakaid tundeid. „On ju Vikipeedia suurim veebientsüklopeedia ja üks enim külastatavaid veebilehti maailmas, mistõttu on igati ootuspärane, et ka õppijad leiavad tee sinna. Vahel aga juhtub, et Vikipeediasse satutakse liiga sageli ja tarbitakse selle sisu valimatult, mis kutsub esile õpetajate ja ka õppejõudude pahameele,“ ütles Reinsalu. 

Ettekandes annab Riina Reinsalu esmalt ülevaate sellest, milline on eestikeelse Vikipeedia positsioon teiste keeleversioonide seas (sh võrdluses lähikeeltega) ja mis eesmärke Vikipeedia kui vaba juurdepääsuga võrguentsüklopeedia tekstimaastikul täidab. Seejärel räägib ta Eestis tehtud hiljutistele uuringutele tuginedes, milline on üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate suhtumine Vikipeediasse ning kuidas nad kasutavad Vikipeediat kooli õppetöös. Muu hulgas saavad kuulajad teada, kuidas on Tartu Ülikool aidanud kaasa Vikipeedia arendamisele.

Loengu järel saab esitada küsimusi nii kohapeal kui ka Slido keskkonnas (kood 1008757). 

Pärast ettekannet õnnitleb Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser 2023. aasta keeleteo saajaid: Tartu Ülikooli vivaariumi juhatajat Sulev Kuuset ja rakubioloogia professorit Toivo Maimetsa. Aasta keeletegu on eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“, mis kätkeb süsteemset ja ajakohastatud ülevaadet tänapäevasest rakubioloogiast, hõlmates ka teadmisi arengubioloogiast, immunoloogiast, kasvajate tekkest ning histoloogiast. Saja kaasosalise ja 31 autoriga rakubioloogia õpiku koostamisel on ära tehtud märkimisväärne töö eestikeelsete erialaterminite loomisel, uuendamisel ja kasutusse kinnistamisel. See aitab kaasa eestikeelse teadusliku mõtlemise kestlikkuse püsimisele. 

Emakeelepäeva puhul on samal nädalal veel mitu üritust.

Tõnu Tannbergi raamat

Ilmus kogumik „Ajalugu ei ole kunagi liiga palju"

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Tuna

Ilmus ajakirja Tuna suvine number (nr 2/2024)