Autor:
Tartu Ülikool

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant

Kuuendat korda toimunud kolme rektori stipendiumi konkursi lõppvoor leidis aset 10. märtsil Leedus Vilniuse Ülikoolis, kus selgus, et konkursi võitja on Tartu Ülikooli doktorant Elmar Gams.

Gams on Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi neljanda aasta doktorant ning ta osales konkursil teist korda. Võistlejatel tuli esitada etteantud teemal kolm esseed: üks leedu, üks läti ja üks eesti keeles. „Esseede kirjutamisel lähtusin oma teadmistest Läti ja Leedu ajaloo ja kultuuri kohta. Selle aasta esseed olid seotud eelkõige nende riikide 20. sajandi ajaloo uurimisega,“ sõnas Gams.

Konkursi võitja huvi Balti riikide keelte vastu on nii isiklikku kui ka tööalast laadi. „Eesti keelt olen õppinud alates 2006. aastast, kui tulin oma esivanemate maale elama. Suurem huvi leedu keele vastu tekkis 2012. aastal, kui olin veel Tallinna Ülikoolis ajaloo bakalaureusetudeng,“ ütles Gams. 

Kõige keerulisem on Elmar Gamsi jaoks olnud läti keele õppimine. „Seda keelt ei ole ma oma igapäevaelus kunagi kasutanud, üksnes oma uurimistöös,“ selgitas ta. Läti keele õpinguid alustas Gams 2015. aasta kevadel, mil viibis Tallinna Ülikooli magistrandina programmi „Erasmus“ kaudu Vilniuse Ülikoolis. Sellele järgnes pikem paus, ent doktoritööga seoses otsustas ta läti keele õppimisele taas rohkem aega pühendada. „Keskendun oma töös sellele, milline oli küüditatute tagasipöördumine Eesti, Läti ja Leedu nõukogude vabariigis alates Stalini surmast kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni,“ selgitas Gams.

Elmar Gamsi emakeel on vene keel. Lisaks sellele ja Baltimaade keeltele oskab ta inglise keelt ning mõistab erineval tasemel ukraina, poola, saksa ja itaalia keelt. 

Kolme rektori stipendiumi konkursi kuulutasid 2017/2018. õppeaastal välja Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolide rektorid. Konkursi eesmärk on edendada eesti, läti ja leedu keele ja kultuuri õpetamist ning õppimist. Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda.

Järgmise stipendiumikonkursi korraldab 2023/2024. õppeaastal Tartu Ülikool. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt C1-tasemel ning teisi keeli vähemalt A2-tasemel. 

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Poseidoni tempel Sounionis

Vanaaeglased korraldasid Ateenas antiigiteemalise doktorikooli