Konverentsi keskmes on Tartust maailma läinud mõiste „ülikoolimaastik“

Tartu ülikoolilinnak on maailma mõistes unikaalne, sest Tartu ja Tartu ülikool on üks eeskujulikumaid ülikoolimaastiku kujunemise näiteid Euroopas nii arhitektuurilises kui ka kultuurilises mõttes. Sellest tulenevalt toimub 5.–7. oktoobrini Tartu ülikoolis rahvusvaheline konverents, mis keskendub valgustusajastul kujunenud ülikooliansamblite ja tollase hariduselu uurimisele ning ülikoolimaastike kujunemisele.

Mõiste „ülikoolimaastik“ tähendus ja kasutamine on maailma mastaabis uus suund, mille on kasutusse toonud Tartu ülikooli kunstiajaloo professor Juhan Maiste, kes on ka käesoleva konverentsi idee autor.

Professor Juhan Maiste sõnul kuulub Euroopa kultuuri ajaloos ülikoolile keskne koht: „Ülikooli idee on valguse ja valgustuse idee, mis hariduse, teaduse, niisamuti kui visuaalsete kunstide raames kujundab eelduse ühele valgustusajastul endale uue sisu ja vormi leidnud fenomenile – ülikoolimaastikule. Ülikoolimaastik on uus mõiste, mille tähenduste väli on võrreldav mitmete teiste täna juba teadussüsteemis koha omandanud mõistete – kloostri-, linna -, mõisa- ja külamaastik – kõrval.“

Konverents „Ülikoolimaastik valgustusajastu valguses“ keskendub kolmele põhiküsimusele. Esimene suur teemadering hõlmab valgustusajastu ülikooli mõiste analüüsi. Mida kujutab endast valgustusajastu ülikoolimaastik, mis on selle ideoloogilised alused? Teine teema keskendub Tartu ülikooli ja tema arhitektuurimaastiku uurimisele teiste valgustusaja ülikoolide kontekstis.

Kolmandaks teemaks on ülikooliarhitektuuri ja keskkonna omavahelise sidususe uurimine. „Valgustusaegsed ülikoolilinnakud kujundati uute põhimõtete järgi, mitte enam vastandudes, vaid seotuna linnaruumiga. Hinnates ülikoolide ümber kujunenud arhitektuuri, võib väita, et ülikoolid saavutasid ühiskonnas teed näitava ja liikuma paneva jõu: tuues kaasa nii uusi linnaehituslikke ideid, kujundades linnade üldpilti kui ka kinnitades ülikooli rolli kultuurilise märgina,“ kirjeldas konverentsi korraldaja Kadri Asmer.

Konverentsil kõnelevad mitmed rahvusvaheliste ülikoolide, sh Konstanzi, Paris-Sorbonne´i, Oxfordi, Stanfordi, Manchesteri, Leipzigi jne, esindajad. Tutvu esinejate ja ettekannete tegijatega konverentsi kodulehel universitylandscape.ut.ee.

Konverents toimub Academica egiidi all, mis tõstab esile Saksa-Eesti koostööd. Konverents pakub eesti ja rahvusvahelistele teadlastele võimalust arendada erialast koostööd ning analüüsida teaduse, kõrgkoolide ja ühiskonna kujunemist antud uurimisvaldkonnas.

Konverentsi korraldavad Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, TÜ kunstiajaloo osakond ning TÜ muuseum.

Loe Tartu Postimehest intervjuud professor Juhan Maistega.

Vaata ERR Novaatorist galeriid ja loe, kuidas Tartusse ülikooli ehitati.

Lisainfo
Kadri Asmer, TÜ kunstiajaloo osakonna referent, konverentsi korraldaja
737 5655, 52 99 994
kadri.asmer@ut.ee

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee