Kristi Kukke doktoritöö kaitsmine 15. novembril 2013. a., kell 16.15 TÜ senati saalis, Ülikooli 18-204

 

15. novemberil 2013. a., kell 16.15 kaitseb Kristi Kukk TÜ senati saalis, Ülikooli 18-204 doktoritööd „Väikerahvuste   ajalookäsitluste    genees ja narratiivid: Eesti võrdluses teiste Põhjala ja Baltikumi mittedominantsete rahvustega 19. sajandist kuni Teise maailmasõjani“ (The genesis and narratives of national history writing from the beginning of the 19th century up until World War II. Estonia in comparison with other non-dominant Nordic and Baltic nations)  filosoofiadoktor (ajalugu) teaduskraadi taotlemiseks. Töö juhendajad on prof. Mati Laur, prof. Karsten Brüggemann (Tallinna Ülikool).  Oponent: prof. dr. Jörg Hackmann (University of Szczecin).

 

View/Open