Külalislektor Dr. Merike Kurisoo peab kevadsemestril kaks loengut

Külalislektor Dr. Merike Kurisoo peab kevadsemestril kaks loengut ainekursuse „Eesti kunst renessansist barokini“ raames. Loengud on avatud kõigile huvilistele.


•    „Neitsi Maarja Eesti- ja Liivimaa kunstis“ kolmapäeval, 30. märtsil kl 16.15–18.00 peahoone auditooriumis 128
•    „Muutuv sakraalruum. Kirikuruumi ja kunsti teisenevatest tähendustest ja kasutuspraktikatest kesk- ja varauusaegse Eesti aladel“ kolmapäeval, 13. aprillil kl 16.15–18.00 peahoone auditooriumis 128
 

Päise foto: Neitsi Maarja Kristuslapsega. Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaabel. Lübecki meistri Hermen Rode töökoda. 1478–1481. Eesti Kunstimuuseum 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega