Lahtiste uste päev 19. märtsil 2014

Lahtiste uste kava:  

12.00-13.00 loeng „Kunst ja diplomaatia“, lektor üliõpilane Kaarin Kivirähk, Ülikooli 18-022

Kuidas on seotud kunst ja diplomaatia? Kas kunstil on peale silmailu pakkumise võime pakkuda ka lahendusi rahvusvaheliste suhete probleemidele? Kuidas on tuntud poliitikud kasutanud kunsti oma diplomaatiliste eesmärkide saavutamiseks?

Kunstil on olnud oluline roll diplomaatias tsivilisatsiooni algusest saati, alates hõimudevahelise koostöö märgiks olnud spordi-ja tantsumängudest kuni kunstiteosteni, mida kingiti vaenulike hõimude lepitamiseks või sõprusvande uuendamiseks. Loengus läheme ajas aga veidi edasi ja keskendume mõningatele näidetele alates 16. sajandist kuni möödunud sajandi keskpaigani.

13.15-14.00 infotund, Lossi 3-427

14.15-15.00 loeng „Arheoloogiast, eksperimentaalarheoloogiast ja Rõuge muinasmajast“, lektor Viire Kobrusepp, Lossi 3-427

Kas kulda ka leiate? Miks te neid asju maa seest otsite? Kas kiviaeg oli enne või pärast muinasaega? Kust te teate kui vanad need asjad on? Need on vaid mõned küsimused, mida arheoloogidele sageli esitatakse. See kõik räägib aga sellest, et arheoloogide tööst ja tegemistest ei teata kuigi palju. Lühidalt öeldes on arheoloog teadlane, kes loob materiaalse kultuuri (esemed ja nende katked, maapinnas säilinud hoonepõhjad, kalmed jne) põhjal lugusid minevikust. Ta kogub infot sõna otseses mõttes kildhaaval – savinõukillud, klaasikillud, erinevate tööriistade, rõivaesemete jm katked. 2010. aasta suvel käivitus Eesti kagunurgas, Rõuge linnamäe lähedal, eksperimentaalarheoloogiline projekt. Tartu Ülikooli arheoloogiatudengid hakkasid Rõuge kohaliku linnamäe naabruses rekonstrueerima viikingiaegset eluhoonet, mis sai üldsusele tuntuks Rõuge muinasmaja nime all. 2012 aasta talvel koliski viis arheoloogiatudengit nädalaks muinasmajja. Toimus arheoloogilise eksperimendi teine etapp, mille käigus saadi suitsutares elamise kogemus ja võimalikult palju teavet muinasaegsete elamistingimuste kohta.

14.15-16.00 loeng „Aafrika ajalugu 19.-20. sajandil“, õppejõud Karin Veski, Lossi 3-406

Loengus käsitletakse Aafrika riikide sotsiaalmajanduslikku ja poliitilist arengut iseseisvusperioodil. Vaadeldakse erinevate riikide arengumudeleid, samuti kontinendi majanduslikku ja poliitilist integratsiooni.

14.15-16.00 loeng „Vanaaeg“, õppejõud Mait Kõiv, Lossi 3-425

Loeng on vanaaja mütoloogiast ja müüdiloomest.

15.00-16.30 tutvumine arheoloogia labori tööga, kogunemine Lossi 3 fuajees