Magistriõppe stipendiumi konkursi võitja on selgunud

Eesti Mälu Instituudi ja Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi välja kuulutatud magistriõppe stipendiumi konkursile laekus kaks taotlust, millest komisjon (professor Tõnu Tannberg, professor Mati Laur, dotsent Ago Pajur) valis võitjaks esimese aasta magistrandi Simo Jõksi.
Uurija tulevane magistritöö analüüsib küüditatute 
asumiselt naasimise ja rehabiliteerimise protsessi nii tervikuna kui ka isikutasandil. Teemavalik on jätk Simo Jõksi bakalureusetööle, milles autor analüüsis 1949. aastal Eestist kulakutena väljasaadetute kirjavahetust võimudega. Valitud teema uurimisega saab Simo Jõks anda panuse Eesti Mälu Instituudi igapäevatöösse ning toetuda oma teadlasearengus instituudi teadurite kogemustele ja teadmistele.