Mari Tõrv sai teadustööde riiklikult konkursilt peapreemia

Doktoritöö „Praktikate püsivus. Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matustest Eestis, ajavahemikul 6500-2600 eKr” eest pälvis Mari Tõrv peapreemia ning 3600,00 EUR.

Peapreemia pälvinud doktoritöö keskmes on hilismesoliitikumi ja neoliitikumi küttide ja korilaste matmispraktikad ning esmased identiteedid Eestis. Kesksete küsimustena uuris töö autorküttide ja korilaste käitumismustreid kogukonnaliikmete surma korral ja seda, kellele said osaks arheoloogiliselt nähtavad matmispraktikad. Analüüs põhineb arheoloogilistel inimsäilmetel ja neile konteksti loova varasema kaevamismaterjali taaslugemisel. Hindaja sõnul on töö üks tugevamaid külgi humanitaar- ja loodusteaduslike meetodite integreerimine ühtseks teadustööks, samuti materjali ladus ja väga põhjalik esitlusviis. Hindaja väitel balansseeribki arheoloogia tänapäeval väga palju humanitaar- ja loodusteaduste vahel ning autor on selle väga hästi oma töös ära kasutanud.

„Uuritud küttide-korilaste luud tõendavad, et tegu on meie geneetiliste esivanematega. Seega oleme üks vähestest rahvastest Euroopas, kes on ühes paigas elanud juba aastatuhandeid,“ rõhutas noor teadlane tööd tutvustades põnevat fakti.

Lisainfo: Mari Tõrv, auhinnatud doktoritöö autor, 56608789, torvmari@gmail.com