Postimehe Noor-Eesti grandi pälvisid Tartu Ülikooli humanitaarteadlased

Postimehe Fondi kuni 100 000-eurose aastaeelarvega Noor-Eesti grandi pälvisid Tartu Ülikooli raamatukogu teaduskeskuse teadur, klassikaline filoloog Kaarina Rein ning arheoloogia teadur ja projektijuht Ragnar Saage.

Noor-Eesti grandiprogramm rahastab humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele. Rahastamisel eelistatakse uuringuid, mille tulemustel on lai ühiskondlik kõlapind ja mõju. Grandid on mõeldud uute, kuni kolm aastat kestvate uuringute läbiviimiseks. 

Kaarina Reinu projekti keskmes on Rootsi-aegse Tartu Ülikooli alguskümnenditel koostatud ja trükitud teadustööd ehk disputatsioonid. „Disputeerimine oli varauusaegsetes ülikoolides oluline õppetöö vorm, trükistena avaldatud disputatsioonid on aga tähtsad allikad teadusideede ja ülikoolide ajaloo uurijatele,“ ütles Rein. Koostatava disputatsioonide kogumiku vahendusel on Tartu Ülikooli 400. aastapäevaks selle õppeasutuse varasest ajaloost senisest tunduvalt rohkem informatsiooni.

Ragnar Saage projekti raames uuritakse, kuhu liikus Eesti rauametallurgia kõrgajal kohalike meistrite toodetud raud ja mis roll oli sellel tärkavate hansalinnade arengus. „Senine uurimistöö on näidanud, et vallutusjärgsel ajal ei olnud eestlased ainult lihtne talurahvas, vaid aktiivne ja leidlik osa ühiskonnast. Tahame seda pilti rikastada, kuna eriti kirjalike allikate abil on võimalik avastada senisest rohkemaid detaile kohalikust rauametallurgiast. Sel on positiivne mõju nendele, kelle identiteet saab tuge kaugemast minevikust, ja aitab tasandada „kaotaja“ kuvandit, mille andis eestlaste allajäämine ristisõdijatele,“ selgitas Saage.

Loe ka Postimehe Fondi teadusnõukogu esimehe Martin Ehala artiklit Postimehest ning tutvu lähemalt Kaarina Reinu ja Ragnar Saage artiklitega, kus nad enda projektidest lähemalt kirjutasid. Ragnar Saage töögrupi tegemisi ja uusi avastusi saab jälgida ka Facebookist.

Lisateave:
Kaarina Rein, Tartu Ülikooli raamatukogu teaduskeskuse teadur, kaarina.rein@ut.ee
Ragnar Saage, Tartu Ülikooli arheoloogia teadur ja projektijuht, ragnar.saage@ut.ee