Projekti "Arheoloogia, võim ja ühiskond" lõpetamine ning raamatute esitlus

Neljapäeval, 17. septembril kl 16.15 algab Ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas (Jakobi 2, Toome-poolne tiib) väike tagasivaade Est-Lat-Rus programmi kolme aastane pikkuse  projekti "Arheoloogia, võim ja ühiskond" raames Tartu Ülikoolis tehtule. 

Esitletakse raamatuid:

Siksälä kalme I. Muistis ja ajalugu.

Siksälä kalme II. Matused ja leiud.

Strongholds and Power Centres east of the Baltic Sea in the 11th-13th Centuries (Muinasaja Teadus, 24)

Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad (Muinasaja Teadus,  26:2),

samuti projekti brošüüride sarjas ilmunud väiksemaid raamatuidRõuge – muinasajast muinasmajani”, “Vooremaa asustus ja arheoloogia” ja” Ott ja Miia hakkavad arheoloogiks” ning Lõuna-Eesti kihelkondade arheoloogiabrošüüre.

Vaadata saab projekti rahastusel tehtud lühifilmide sarja Eesti looduslikud pühapaigad (6 x 5 minutit).