Raamat maailma muutmisest

Kurmo Konsa. 000 ja 111 taga on maailm: kultuuritehnoloogia käsiraamat (Kleio, 2016). 207 lk. ISBN 9789949975501

Me näeme enda ümber tehnoloogilist arengut – võrkude, seadmete, programmide, äppide ja pilvede kobrutavat kasvu. Tegemist on aluse loomisega millelegi tõeliselt uuele. Meie elu on juba praegugi muutunud, kuid see on alles algus. Mis tuleb järgmisena?

Kuna inimlik tegelikkus meie ümber on suures osas kultuuri loodud, siis muudab kultuuri muutmine reaalsust meie ümber ja läbi selle ka inimesi endid. Järelikult ongi see raamat maailma muutmisest.

Kultuur on kahtlemata üks olulisemaid inimese tunnuseid. Ometigi ei ole kultuuri tulevikku käsitletud posthumanistlikust vaatepunktist. Milline on posthumaanide kultuur? Kas neile seda üldse vaja on ja kui siis millist?

Tehislikuks muudetud keskkond ja veelgi enam, selle keskkonna üha kiirenev muutumine sunnib meid samuti muutuma. Kultuuri muutmine on raske ja segane ülesanne. Kultuur kipub olema inertne. Inimesed  ei taha muuta olemasolevat kultuuri, nad soovivad säilitada harjumuspäraseid ideid, väärtusi ja traditsioone. Küll on  nad heal meelel nõus osalema uutes ja mängulistes kultuurides, sest need lisavad argipäevale uue mõõtme. Kultuuri muutmise asemel tulebki luua tehislikud kultuurid, mis vastaksid meie soovidele ja vajadustele. Tegemist on radikaalselt teistsuguse lahendusega kultuurimuutmise ülesandele.

Selle raamatu idee on lihtne ja lööv! Igaühel meist on võimalik luua kultuure – see on võimalik ja tehtav kohe praegu, vaja on vaid soovi ja loovust. Selliselt loodavad tehiskultuurid viivad meid lähemale tehislikkuse piirile, mille taga algab vabadus või lootusetuse ahermaa.