Rahvusülikool 100 ajalooraamatu konkurss

  1. detsembrit 1919 loetakse rahvusülikooli sünnipäevaks. Tartu ülikool on otsustanud tähistada 100 aasta juubelit ülikoolile vääriliselt, sh andes välja akadeemilise ajalooraamatu, mille autor või autorite kollektiiv valitakse välja konkursi korras. Võimalik on nii individuaalne uurimus kui ka ühisprojekt.  

Eesti ülikooli areng 100 aasta jooksul vajab tänapäevast kriitilist käsitlust, mis rajaneks allikatel, oleks metoodiliselt kaasaegne ja varustatud teaduspublikatsioonile omaste viidetega. Esile tuleb tuua Tartu ülikooli tähendus Eesti riigile ja ühiskonnale ning vaadelda siin toimunut rahvusvahelises kontekstis. Oluline on hoida sobivat tasakaalu eri perioodide, valdkondade ja teemade vahel.

Konkursile oodatakse rahvusülikooli ajalooraamatu projekti, milles on välja toodud:

  • autor(id) ja nende varasem kogemus või pädevus,
  • teose ligikaudne maht (soovituslikult 18 autoripoognat),
  • ajakava,
  • käsitletavad põhiteemad, üldine peatükkide jaotus koos alateemade lühitutvustusega, võimalike lisade, illustratsioonide ja tabelite nimekiri, viited võimalikele allikatele ja puudujääkidele allikabaasis,
  • lisainformatsioon: nt kas raamat sisaldab värvilisi illustratsioone läbi raamatu, plokkidena või üldse mitte; milliseid lisasid soovitakse panna elektroonilisse versiooni (videod, lingid pildigaleriidele, ülevaatlikud tabelid) ja kas vajatakse abi lisade tegemiseks (animeerimiseks vms),
  • teose koostamise eelarve (töömaht, ajakulu ja autoritasu suurus).

Raamatu käsikiri tuleb esitada 1. detsembriks 2018. Käsikiri läbib retsenseerimise. Ülikool tagab teose toimetamise, küljendamise, kujundamise, trükkimise ja e-versiooni tegemise. Ülikool korraldab ka raamatu tõlkimise inglise keelde, et aidata kaasa ülikooli rahvusvahelise tuntuse tõusule.

Otsuse teeb rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamise nõuandev kogu. See tehakse teatavaks 30. juuniks 2016. a. Konkursi võitnud autori või autorite kollektiiviga sõlmitakse leping autoritasu saamiseks.

Lisainfo
Professor Margit Sutrop
Rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamise nõuandva kogu esimees
margit.sutrop@ut.ee
7375327, 5207183

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392