Rahvusvaheline konverents „Setomaa uurimisretked 1937.–1938. aastal: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitöömaterjalid Pariisi Inimese Muuseumist“ 4. oktoobril algusega kl 9.30 Värskas

 

Konverents  toimub Värska Kultuurikeskuses (Värska, Pikk 12) Eesti, Vene ja Prantsuse uurijad räägivad Prantsusmaalt lähtunud arheoloogia- ja etnograafiaalaste välitööde materjalidest ning nende tähendusest tänapäeva teaduse kontekstis.
Konverents on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on 1937. ja 1938. aasta välitöömaterjalide publitseerimine koos kommenteerivate artiklitega kolmes paralleelväljaandes -  prantsuse, vene ja eesti keeles. Projekti partnerid: Rahvuslik Loodusajaloo Muuseum (Pariis), Venemaa Etnograafiamuuseum (Sankt-Peterburg), Tartu Ülikool, Seto Instituut.
 
Vene-eesti ja eesti-vene sünkroontõlge.
 
Eelregistreerimine väljasõiduks bussiga 4. oktoobril täpselt kell 8.00 (kohal olla veidi varem) Vanemuise alumisest parklast  ja lõunasöögiks Värska koolisööklas (5 EUR) kuni 2. oktoobrini:

info@setoinstituut.ee  ; tel 56 273 889.


Muu info:

    Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, Heiki Valk heiki.valk@ut.ee  58451490

    Seto Instituut: Ahto Raudoja raudahto@gmail.com  5182411

8.00 Buss väljub Vanemuise

alumisest parklast (eelregistreerimine)

9.00-9.30 Registreerumine

9.30-9.45 Avasõnad

9.45-10.05 Tatiana Fougal (Pariis). Zurovi ja Vilde arhiiv Inimese Muuseumis

10.05-10.25 Olga Fišman (Sankt-Peterburg). Seto etnoloogia Peterburis: kogujad, arhiivid, kogud, välitööd, kaasaegne presenteerimiskogemus

10.25-10.45 Ahto Raudoja, Heiki Valk (Tartu). Setomaa ajalooline kultuuriruum ja uurimislugu Eesti ajaloo kontekstis

10.45-11.05 Marina Zasedskaja (Sankt-Peterburg). Setomaa kuvand L. Zurovi aruannetes ja 1920.-1930. aastate kultuurilis-sotsiaalsed reaaliad

11.05-11.30 Arutelu

11.30-11.45 Kohvipaus

 

11.45-12.05 Sergei Mõznikov (Sankt-Peterburg). Petserimaa toponüümid Loode-Venemaa toponüümide kontekstis

12.05-12.25 Arvis Kiristaja (Tallinn). Setomaa külade nimed ja nende võimalik päritolu

12.25-12.45 Sergei Beletski, Jelena Mihhailova (Sankt-Peterburg), Ljubov Grušina (Tallinn). Petserimaa muistised L. Zurovi ja B. Vilde uurimustes: historiograafiline asepekt

12.45-13.05 Mare Aun, Arvis Kiristaja (Tallinn), Heiki Valk (Tartu). L. Zurovi arheoloogilised uurimistööd ja nende koht Eesti arheoloogias

13.05-13.30 Arutelu  

13.30-14.30 Lõuna               

 

14.30-14.50 Marina Zasedskaja, Olga Kalinina (Sankt-Peterburg). Pühadetavand 1920.-1930. aastate Petserimaal L. Zurovi aruannetes
14.50-15.10 Mare Piho, Ergo-Hart Värstrik (Tartu). Setode rahvapärane õigeusk ja ristiusueelsed traditsioonid

15.10-15.30 Aleksei Novožilov (Sankt-Peterburg). Petserimaa sakraaltopograafia

15.30-15.50 Heiki Valk, Ahto Raudoja (Tartu). Setomaa looduslikud pühapaigad

15.50-16.15 Arutelu

16.15-16.30 Kohvipaus

 

16.30-16.50 Paul Hagu (Tartu). Seto pühad, pulma- ja kalmistutavad

16.50-17.10 Izabella Šangina (Sankt-Peterburg). L. Zurovi ja B. Vilde poolt Petserimaal 1937.-1938. aastal kogutud vene etnograafia alased materjalid

17.10-17.35 Nikolai Laanetu, Kadri Vissel (Tartu). Setomaalt kogutud etnograafilistest andmetest: kalastus Pihkva järvel ja seto tekstiilid

17.35-18.00 Arutelu

 

18.00 Raamatuesitlus, seto leelo ja pillimäng

Ca 20.00 Tellitud buss väljub Tartusse

 

Ettekanded tuginevad L. Zurovi ja B. Vilde 1937. ja 1938. aasta Setomaa välitööde materjalidele ning kommenteerivad neid tänapäeva teaduse vaatenurgast. Vene-eesti ja eesti-vene sünkroontõlge.

 

Projekti partnerid: Rahvuslik Loodusajaloo Muuseum (Pariis), Tartu Ülikool, Venemaa Etnograafiamuuseum (Sankt-Peterburg), Seto Instituut.