Rektor: Teaduspõhise ühiskonna eestvedajad

Katse taandada Vabariigi Valitsust nõustav teadusnõukoda või selle juht ainuisikuliselt vastutavaks viirusevastase võitlusega seotud otsuste eest on kas pahatahtlik või lühinägelik, kuid kindlasti asjatundmatu. Teadlased on oma seisukohtades alati vabad. Selle vabaduse eeldus on juhindumine kõrgetest akadeemilistest ja teaduseetilistest standarditest. Lisaks on teadusnõukoja soovituste taga Tartu Ülikooli paljusid erialasid esindavate arvukate teadlaste töö.

Meenutagem, mis toimus Eestis ja maailmas aasta tagasi: infot uue viiruse kohta oli vähe, kuid nii Eesti kui ka kogu maailma teadlased asusid oma teadmiste ja kogemuste põhjal olukorda jälgima, analüüsima ja võimalikke lahendusi välja töötama. Eesti teadlaste töö operatiivsuse taga oli ka asjaolu, et suur osa kompetentsist on koondunud Tartu Ülikooli. Nii oli ühest küljest loomulik, et valitsust nõustama kutsutud teadusnõukoda moodustus peamiselt Tartu Ülikooli mitme eriala teadlastest.

Tuua pandeemia juhtimiseks otsustajate kõrvale teadlased oli Eesti valitsusest väga arukas. Oli selge, et ükskõik, milliseid otsuseid valitsus teeb, aasta või aastate pärast on meil nagunii juures palju uut teadmist, et neid otsuseid tagantjärele kritiseerida. Otsustada aga tuli ja seega tasus seda teha parima teadaoleva teadmise põhjal. Tartu Ülikooli koroonakonverentsil esinenud doktor Pilleriin Soodla sõnu kasutades: parem on eksida ohutumas suunas.

Tartu Ülikool on pakkunud eriolukorra algusest alates valitsusele laiapõhjalist tuge. Ka teadusnõukoja jaoks on kättesaadavad meie teadusrühmade andmed, mille põhjal valitsust nõustada. Jälgime siiani regulaarselt koroonaviiruse tegelikku levimust Eestis, sügiseks olid olemas vajalikud analüüsimeetodid viiruse seireks reoveest, tegeleme viiruse genotüpiseerimisega ja uurime, milline on viiruse seroepidemioloogiline levik; meie matemaatikud ja statistikud on oma parimad teadmised rakendanud viiruse levikuga seotud prognoosimudelite väljatöötamiseks. Nendest ja paljudest teistest uuringutest andsime ülevaate ka novembri lõpus toimunud kahepäevasel ülikooli koroonakonverentsil.

Kevadest saadik on teadusnõukoja soovituste aluseks olnud ülikooli teadlaste töö, mis on tehtud koroonaviiruse ja selle ühiskondliku mõju uurimiseks. Mida rohkem on meil uusi teaduspõhiseid andmeid, seda rohkem saab neid teadmisi ka riigivalitsemises otsuste tegemisel kasutada. Olen siiralt tänulik nii professor Irja Lutsarile kui ka teadusnõukoja teistele liikmetele, kes on viimase aasta jooksul vahendanud ülikooli teadmust valitsusele ja ühiskonnale, seisnud ühiskonna hea käekäigu eest ning andnud oma parima, et otsused tugineksid teadmistele ja andmetele.

Eestlastele omane skeptilisus on meid edasi viinud varemgi ajaloos ja viib edasi ka nüüd. Akadeemilises maailmas on iseenesestmõistetav, et iga debatt, ka vastandlike seisukohtade vahel, on argumenteeritud ja lugupidav. Loodan, et ka Eesti ühiskondlikus arutelukultuuris saab see hoiak valdavaks.
 

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor