Senat valis arhiivinduse professoriks Aigi Rahi-Tamme

26. märtsil toimunud istungil valis ülikooli senat arhiivinduse professoriks praeguse arhiivinduse kaasprofessori ja arhiivinduse osakonna juhataja Aigi Rahi-Tamme. 

Arhiivinduse professori valimisel ütles humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Anti Selart, et taas täidetakse kauaaegse traditsiooniga professuur, mis oli tühjaks jäänud pärast senise professori Aadu Musta emeriteerumist. Konkursil osalemiseks laekus üks sooviavaldus ning kandidaadi hindamiseks moodustatud kolmeliikmeline rahvusvaheline komisjon märkis, et sellele kohale kandideeriv Aigi Rahi-Tamm vastab täielikult kõikidele arhiivinduse professori ametikohale esitatud tingimustele. Tal on ligi 30 aasta pikkune õpetamiskogemus kõikidel kõrghariduse astmetel ning tema juhendamisel on kaitstud arvukalt bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid. Komisjon tunnustas ka Rahi-Tamme mitmekülgset tegevust nii õppe-, teadus- kui ka administratiivtöö alal ning osalust rahvusvahelistes organisatsioonides. Senati istungil märkisid ka üliõpilaste esindajad, et kandidaat on väga sobilik. Istungil osalenud senati liikmed valisid Aigi Rahi-Tamme ühel häälel uueks arhiivinduse professoriks.