Stipendiumikonkurss magistrantidele

Ajaloo ja arheoloogia instituut ja Eesti Mälu Instituut kuulutasid välja stipendiumikonkursi TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi magistrantidele.

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-alase uurimistöö toetamine ajaloo ja arheoloogia instituudi magistriõppes järgmistes valdkondades:

- kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
- inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid)
- kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
- kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
- kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.

Kandideerimine kestab alates 1. novembrist kuni 20. novembrini 2018 ja konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 1. detsembril 2018.

Stipendiumikonkursil võivad osaleda stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppivad ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala magistrandid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb esitada PDF-vormis dokumendid aadressile konkurss@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss”.

Koos vormikohase sooviavaldusega lisatakse e-kirjale manustena:

- taotleja elulugu;
- ülevaade erialasest tegevusest ja uurimistööst seoses  ülalnimetatud uurimisvaldkondadega;
- motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
- soovituskiri juhendajalt.

Stipendiumi suurus on 500 eurot (neto) kuus, mis jagatakse stipendiaatide vahel. Iga stipendiaadi stipendiumi suuruse määrab stipendiumikomisjon.

Küsimuste korral palume pöörduda:
Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686