Täiendusõppe kursused kunstiajaloost ja Eesti 12.-13. sajandi ajaloost

18.03.2014 FLAJ.TK.012 Valgus, mis valgustab. 19. sajandi kunsti problemaatika - arhitektuur, uued meediumid, uus muuseum. Modernism ja kriis.

Õppejõud: Jaak Kangilaski, Anu Ormisson-Lahe, Kadi Polli. Kursus keskendub nii rahvuslikule kui kohalikule kultuuritraditsioonile ja -identiteedile, kõneledes kunstist kui omaette suhtlemisviisist, keelest ja meediast. Osalema on oodatud humanitaarainete õpetajad ja kunstiajaloo huvilised.


20.03.2014 FLAJ.TK.011 Kirde-Euroopa ristisõjad või eestlaste Muistne vabadusvõitlus? Õppejõud: Ain Mäesalu, Anti Selart. Kursus tutvustab Eesti 12.-13. sajandi ajaloo uurimisseisu ja aktuaalseid teemakohaseid diskussioone. Lisaks antakse ülevaade vaadeldava ajajärgu relvastusest ja sõjanduslikest uuendustest. Kursus on mõeldud üldhariduskoolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele ning teiste ainete õpetajatele, kes viivad läbi interdistsiplinaarset projektiõpet, kõigile ajaloohuvilistele.

Kursustele registreerumine