Talvekool keskendub narratiivi kasutusvõimalustele

22.-26. jaanuarini 2018 toimub Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudis kolmas LACE (Literature and Change in Europe) võrgustikku kuuluvate ülikoolide talvekool, mille seekordseks fookuseks narratiivi kasutusvõimalused.

Üheskoos juhtivate Euroopa narratiiviuurijatega, aga ka teiste distsipliinide ning praktikate esindajatega püütakse leida vastuseid järgmistele küsimustele: kuidas indiviid ja ühiskond narratiivi kasutavad? Milliseid meetodeid peaks rakendama, et kultuurinarratiivi erinevaid vorme edukalt uurida? Talvekooli on oodatud kraadiõppurid erinevatelt erialadelt - nii kirjanduse-, kunsti- ja meediauurijaid, aga ka ajakirjanikke, sotsiolooge ja teisi narratiivihuvilisi.

Talvekool keskendub ennekõike järgmistele teemadele: narratiiv ja tunnetus; narratiiv ja väärtuste kokkuleppimine; narratiiv meedias; katastroofi- ja õnnetusnarratiivid; narratiivi hermeneutika ja autonarratiiv; narratiivi transdistsiplinaarne uurimine; narratoloogia rakendusvõimalused. 

Talvekooli korraldavad Tartu ülikoolist professor Marina Grishakova ja Jaak Tomberg ning seda rahastavad Eesti Teadusagentuur ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond koostöös Eesti-uuringute Tippkeskusega.

Rohkem infot: http://www.narrative.ut.ee/