Tartu tähetorni juhataja valiti rahvusvahelise Teadusinstrumentide Komisjoni juhatusse

Tartu Ülikooli muuseumi Tartu tähetorni juhataja Janet Laidla valiti rahvusvahelise Teadusinstrumentide Komisjoni (Scientific Instrument Commission) uue kolmeliikmelise juhatuse liikmeks. Uus juhatus kinnitatakse ametlikult ametisse 2017. aasta suvel Rio de Janeiros toimuval konverentsil.

Teadusinstrumentide Komisjoni eesmärgiks on edendada teadusinstrumentide ajaloo uurimist ning kollektsioonide dokumenteerimist ja säilitamist üle maailma. Organisatsiooni põhiliseks väljundiks on iga-aastased sümpoosionid, mis toimuvad paikades, kus asub mõni tähelepanuvääriv teadusinstrumentide kollektsioon. 2014. aastal kogunes komisjon Tartus.   Juhatuse liikmete üheks põhiliseks ülesandeks on koordineerida konverentside iga-aastast toimumist, kuid konverentside vaheajal tuleb silmitsi seista teistegi lahendamist vajavate küsimustega. „Tartu Ülikoolil on silmapaistvalt rikkalikud rahvusvahelise tähtsusega teaduskollektsioonid, millest olulise osa moodustavad teadusinstrumendid. Seega on rahvusvahelistes võrgustikes kaasalöömine äärmiselt oluline,“ selgitab Laidla. „Juhatuse liikmeks valimine oli suur au ning see saab olema ka suur väljakutse, kuid kogemustepagas, mille annab töötamine külg külje kõrval oma ala spetsialistidega üle maailma on hindamatu väärtusega.“   Teadusinstrumentide Komisjon on Rahvusvahelise Teaduse ning  Tehnikaajaloo ja –filosoofia Ühenduse (International Union of History and Philosophy of Science and Technology) allorganisatsioon.  

 

 

Teate edastas:

Pilvi Käiro
kommunikatsioonispetsialist
Tartu Ülikooli muuseum
Tel + 372 737 6074
pilvi.kairo@ut.ee
www.muuseum.ut.ee