Tartu ülikool tunnustab Skytte medaliga Katri Raiki

Reedel, 24. märtsil tähistab Tartu ülikool Skytte päeva, kus TÜ rektor professor Volli Kalm annab Sisekaitseakadeemia rektorile, Tartu ülikooli Narva kolledži endisele direktorile Katri Raikile üle Skytte medali. Medaliga tunnustatakse Katri Raiki missioonitundest kantud tegevust Eesti hariduse lõimimisel ja õpetajakoolituse arendamisel, rahvusülikooli positsiooni kindlustamisel Narvas ning Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumisel.

Katri Raik töötas Tartu ülikoolis aastatel 1991–2015 ja tema vaieldamatult suurimaks väljakutseks on olnud Tartu ülikooli Narva kolledži loomine ja ülesehitamine 17 aasta vältel. 1999. aastal alustas ta venekeelses ja toona üsna endasse sulgunud keskkonnas Tartu ülikooli struktuuriüksuse ülesehitamist. „Euroopa tasemel eestikeelse kõrghariduse kujundamine keskkonnas, kus oli vähe Euroopat, kõrgharidust ja veelgi vähem eesti keelt, on väga suur asi. Katri Raik tõestas, et Euroopa tasemel kõrgharidust on võimalik pakkuda ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Eesti suuruses riigis saab seda aga kvaliteetselt teha ainult tuginedes heale koostööle emaülikooliga ning partneritega,“ rõhutas TÜ rektor Volli Kalm praeguse Sisekaitseakadeemia rektori pühendumist, professionaalsust ja suurepärast koostööoskust regionaalse kolledži arendamisel.

Rektor Volli Kalm tõstab esile ka Katri Raiki panust Eesti õpetajate, eriti venekeelsete koolide õpetajate järelkasvu kindlustamisse. „Narva kolledž kujunes Katri Raiki juhtimisel peamiseks venekeelsete koolide õpetajate koolitamise keskuseks. Tänaseks on Narva kolledži lõpetanud enam kui 1140 pedagoogi haridusega noort inimest. Eraldi väärib tähelepanu ka iga-aastane venekeelsete koolide pedagoogide konverentsi korraldamise traditsioon Narvas, millest on tänaseks saanud Eesti haridusmaastiku väärtuslik osa,“ rääkis Kalm ja lisas, et tänu Raiki tööle on Narva eestlastele ja eestlased Narvale ja narvakatele kindlasti lähemale tulnud.

Johan Skytte oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, kelle initsiatiivil asutati 1632. aastal Tartusse Academia Gustaviana. Skytte medal on Tartu ülikooli autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu ülikooli senati hinnangul viimastel aastatel aidanud kõige enam kaasa Tartu ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Skytte medali on saanud Ene Ergma, Tõnis Lukas, Rein Taagepera, Dag Hartelius, Andres Lipstok, Jüri Raidla, Andrus Ansip, Lennart Meri, Katarina Brodin, Jacques Faure, Kai Lie, Svend Roed Nielsen, Mihkel Pärnoja, Marju Lauristin ja Mart Laar.

Skytte päeva tähistatakse 24. märtsil kell 16 Tartu ülikooli Narva kolledžis. Ettekannetega astuvad üles TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja, keskaja professor Anti Selart („Narva 1558 – kes reetis?“); TÜ majandusteaduskonna majanduspoliitika õppetooli juhataja,  teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski („Teadmuskolmnurga idee ja selle rakendamine tänases Eesti kõrghariduspoliitikas“) ja Katri Raik, kes räägib Johan Skyttest, Tartu ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast ja Narvast.

Lisainfo: Kady Sõstar, TÜ avalike suhete spetsialist, 737 5685, 511 9188, Kady.Sostar@ut.ee.