Tartu Ülikooli teadlane hakkab maineka stipendiumi toel uurima Läänemere idakalda piimatarbimise ajalugu

Tartu Ülikooli arheokeemik Ester Oras pälvis maineka Rootsi stipendiumi Pro Futura Scientia, mille toel hakkab ta uurima piima andvate loomade ja piimatoodete varast ajalugu Läänemere idakaldal. Uurimise keskmes on pudulojuste kodustamine ning sellega kaasnenud muutused meie toidulaual ja tervises. 

Põlluharimise ja loomade kodustamise algus on inimkonna ajaloos määratult suure tähtsusega verstapostid, mis ei ole mõjutanud mitte ainult meie igapäevast toidulauda, majandusviisi ja elukorraldust, vaid ka ehitisi ja maastikku. Piimaloomade ilmumine inimese igapäevaellu tõi kaasa ka uued haigused ning metabolismi ja mikrobioomi muutused. 

Peagi algavas uurimisprojektis vaadeldakse seda protsessi uutel viisidel, kombineerides arheoloogilist leiumaterjali tipptasemel laboratoorsete võimalustega. „See projekt võimaldab meil rohkem teada saada eestlaste kui piimarahva mineviku kohta – tulemused näitavad, milliseid loomi meie esivanemad kodustasid ja millise jälje see siinsele elule jättis,“ selgitas Ester Oras. „Lisaks kultuurilisele mõjule muutus ka inimeste tervislik seisund: loomkaasnevad haigused, seedesüsteemi kohanemine ja laktoositaluvuse teke on vaid mõned projektiga seotud märksõnad. Projektis selgitamegi välja, milline see mõju täpselt oli, kui tugevana see esines, kui kauaks see püsima jäi ja kuidas see aja jooksul muutus.“

Ainulaadse uurimisstipendiumi pälvimiseks tuleb läbida tihe konkurss. Kandideerida saavad vaid valitud mainekate teadusülikoolide noored tippteadlased, kellel on oma koduülikooli tugev toetus – nimelt garanteeritakse laureaatidele võimalus ka uurimisperioodi järel oma tööd seal jätkata. Ka Ester Oras peab Pro Futura Scientia puhul märkimisväärseks just seda, et programm pakub raha ja aega olulise teema uurimiseks, ilma et side senise tööga katkeks. Nii jätkab Oras ka piimanduse ajaloolist arengut uurides koostööd enda loodud Archemy arheokeemia erialadevahelise uurimisrühmaga ja üliõpilaste juhendamist.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaani Riho Altnurme sõnul on Pro Futura Scientia üks mainekamaid ja paremaid võimalusi pakkuvaid humanitaar- ja sotsiaalteaduste stipendiume maailmas. „See võimaldab noortel teadlastel tegeleda erilistel tingimustel süvitsi just selle uurimisteemaga, milles nad on maailmas tipptasemel, muretsemata mõnda aega järgmiste projektide taotlemise ja seeläbi oma lähituleviku pärast. On haruldane, et stipendium määratakse väljapoole Rootsit, ent Ester Oras on ka haruldaselt silmapaistev teadlane, kes ühendab uute teadustulemusteni jõudmiseks muu hulgas edukalt humanitaar- ja reaalteaduslikke meetodeid.“

Praegu töötab Ester Oras Tartu Ülikoolis arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessorina ning juhib Archemy arheokeemia uurimisrühma. Tema peamine uurimisvaldkond on biomolekulaaranalüüsid (lipiidid, proteiinid) ja muistse toidukultuuri uuringud, aga ta on töötanud ka teiste orgaaniliste jääkide ning isotoobipõhiste migratsiooniuuringutega. Ester Oras on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige ning ta on doktorikraadi omandanud Cambridge’i Ülikoolis.

Loe ka selleteemalist intervjuud Ester Orasega Tartu Postimehes.

 

Lisateave: Ester Oras, arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, ester.oras@ut.ee