Tartu Ülikooli teadlased pälvisid kolm Noor-Eesti teadusgranti

Postimehe Fondi teadusnõukogu otsusel said oma teadusprojektidele toetuse kolm Tartu Ülikooli teadlast – politoloog Martin Mölder, arheoloog Riina Rammo ja antropoloog Terje Toomistu.

Vastavalt Noor-Eesti teadusgrandi taotlemise eeskirjale rahastatakse Noor-Eesti grandiprogrammist humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ning mille uurimistulemused on tähenduslikud Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule tänapäeva maailmas. Kokku laekus konkursile 42 taotlust, millest valiti välja kolm.

  • Martin Mölder "Arengud ja vastuolud Eesti poliitilisel maastikul 2011-2023 läbi tekstiliste suurandmete analüüsi"
  • Riina Rammo "Rõivastus ja enesemääratlus Eesti alal 11.–16. sajandil"
  • Terje Toomistu "Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas"

Uuringuprojektid kestavad kuni kolm aastat ning nende maht on 100 000 eurot aastas.

Loe edasi "Postimehest"