Tartus kohtuvad arheoloogiapärandit kaitsvad kolme riigi arheoloogid

Projektitegevuste läbi püütakse kaitsta arheoloogiapärandit, tõsta teadlikkust kaitse vajalikkusest ning arendada vastavasisulist piiriülest koostööd. Konkreetseks eesmärgiks on arheoloogiapärandi väljaselgitamine maastikul piirilähedastes piirkondades, Eestis eeskätt ajaloolise Tartu- ja Võrumaa idaosas ning Setomaal.

Tartu ülikooli arheoloogia kabineti projektijuhi Maria Smirnova sõnul otsitakse maastiku inspektsioonide käigus seni avastamata muistiseid ja kontrollitakse arhiiviteateid muististe kohta. „Eestis on see kõige mahukam süstemaatiline muististe inventeerimine alates 1920ndatest aastatest. Muinsuskaitselisest aspektist on see väga tähtis, et need muistised üles leitakse ja arvele võetakse, vastasel juhul ei saa neid kaitsta kuritahtlikkusest või teadmatusest tuleneva rüüste eest,“ tõdes Smirnova.

Eestis on viidud läbi päästekaevamisi näiteks Rautina Niklusmäe kalmel ja Kose kirikaias. Rõuges arendavad arheoloogid edasi viikingiaegset muinasmajakompleksi.

Tartu ülikool kui projekti juhtpartner on koostöös teiste riikide arheoloogidega arendanud ka kolme riigi piiriäärseid muistiseid fikseerivat andmebaasi, millele lisandub kaardirakendus, mida saab tulevikus kasutada ka rahvusvahelise teadustöö jaoks.

1. mail 2012 käivitunud Euroopa Liidu Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi arheoloogialane europrojekt hõlmab üheksat partnerit kolmest riigist. Projekti rahastab ja see  toimub „Euroopa naaberluse ja partnerluse instrumendid 2007-2013“ toel.

Projekti kohtumine toimub 28. ja 29. aprillil Antoniuse õue seminariruumis Lutsu 3.

Rohkem infot programmi ja projekti kodulehelt.

 

Lisainfo: Maria Smirnova, TÜ arheoloogia kabineti projektijuht, tel: 737 5652, e-post: maria.smirnova@ut.ee.