Teadlased vastavad Facebookis küsimustele koroonapandeemia kohta

Reedeni saavad kõik huvilised esitada Tartu Ülikooli Facebooki lehel teadlastele küsimusi, mis on seotud koroonapandeemiaga. Oodatud on kõik teemad, millele soovitakse tõenduspõhiseid vastuseid, olgu selleks koroonaviirusnakkus, vaktsiinid, maskid, pandeemia mõju haridusele, valeuudiste levikule, inimeste vaimsele tervisele, sotsiaalsetele suhetele, käitumismustritele vms.

Koroonapandeemia on jõudnud punkti, kus inimesed vajavad veelgi enam tõenduspõhiseid ja selges keeles vastuseid küsimustele, mida pandeemiast tingitud muutused tekitavad. Suur hulk teadlasi teeb iga päev tänuväärset tööd, suheldes meediaga ja lahates koroonatemaatikat nii portaalides, leheveergudel, raadios, televisioonis kui ka isiklikus tutvusringkonnas. Selle kõrval toimub rohkesti arutelusid ka sotsiaalmeedias, mis kujundab meist paljude arusaamu ja veendumusi.

Küsimustele vastamise algatus on sündinud noorte teadlaste soovist pakkuda inimestele tõenduspõhist infot igapäevases suhtluskanalis, aidates neil seeläbi praeguses keerulises olukorras paremini toime tulla ja arukaid valikuid teha.

Küsimustele vastavad teiste hulgas

 • Uku Haljasorg, molekulaarimmunoloogia teadur
 • Erik Abner, funktsionaalse genoomika teadur
 • Signe Värv, rakubioloogia teadur
 • Triin Laisk, genoomika ja reproduktiivgeneetika kaasprofessor
 • Kertu Liis Krigul, Eesti geenivaramu spetsialist
 • Denis Kaynov, viroloogia kaasprofessor
 • Natalja Perjakova, Eesti geenivaramu spetsialist
 • Marko Uibu, kommunikatsioonijuhtimise lektor
 • Signe Ivask, ajakirjanduse lektor, ajakirjandussotsioloogia teadur
 • Andra Siibak, meediauuringute professor
 • Margus Pedaste , haridustehnoloogia professor
 • Aro Velmet, ühiskonnateaduste instituudi külalisteadur
 • Kai Kisand, rakulise immunoloogia professor
 • Ülar Allas, molekulaarbioloog
 • Kariina Laas, kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor
 • Kenn Konstabel, isiksuse- ja tervisepsühholoogia kaasprofessor

Julgustame ka teisi teadlasi Facebooki kampaanias osalema. Kui mõni küsimus kuulub teie pädevusvaldkonda, olete oodatud vastama oma isiklikult kontolt. Enne vastuse andmist kirjutage palun sulgudesse, kellena TÜ-s töötate (näiteks TÜ professor, TÜ teadur vms).

Tartu Ülikooli Facebooki lehel on küsimuste esitamise kampaania kohta loodud sündmus. Sinna on koroonapandeemiaga seotud küsimused oodatud nädala lõpuni.

Valminud on ka koroonateemaline KKK lehekülg, mis on kokku pandud valdavalt funktsionaalse genoomika teaduri Erik Abneri Facebooki lehele laekunud küsimuste vastuste põhjal. Lehekülge täiendatakse uute küsimuste-vastustega pärast ülikooli Facebooki kampaania lõppu.

Lisateave: Piret Ehrenpreis, Tartu Ülikooli teaduskommunikatsiooni nõunik, 5816 0090, piret.ehrenpreis@ut.ee