Teaduskirjastuse „Böhlau“ väljaandel ilmus kogumik Liivimaa hiliskeskajast

Böhlau“ teaduskirjastuse väljaandel ilmus kogumik „Liivimaa – paik maailma lõpus? Uurimusi keskuse ja ääremaa suhetest hiliskeskajal“. Raamatu koostajateks ja toimetajateks on Tartu Ülikooli keskaja professor Anti Selart ja Berliini Vaba Ülikooli keskaja professor Matthias Thumser. Uurimused eri maade ajaloolaste sulest käsitlevad erinevaid aspekte Eesti ja Läti ala suhetest tolleaegse Euroopa keskustega nagu paavsti- ja keisrivõim või Saksamaa hansalinnad. Rida peatükke on pühendatud Saksa ordu harude omavahelistele suhetele.

http://www.boehlau-verlag.com/978-3-412-50805-0.html