Autor:
Tartu Ülikool

Teadus

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut on peamisi ajalooalase uurimistöö keskuseid Eestis. Kõrgel tasemel on esindatud erinevad metodoloogilised lähenemisvõimalused. Suurem osa teadustööst keskendub Eesti ja naabermaade ajaloole. Seejuures arendab instituut tihedat koostööd teadusasutuste ja erialaste ühendustega nii kodu- kui ka välismaal. Uuritakse erinevaid poliitilise, sotsiaal- ja majandusajaloo ning kultuuriajaloo aspekte. Teadustöösse on aktiivselt kaasatud doktorandid ja magistrandid.

Teadustöö toimub põhiliselt mitmete mahukate projektide raames, mida rahastavad Eesti Teadusagentuur ja teised nii siseriiklikud kui ka välismaised organisatsioonid.

Meie instituut annab koostöös teiste uurimisasutustega välja akadeemilisi ajakirju Ajalooline Ajakiri, Estonian Journal of Archaeology, Forschungen zur baltischen Geschichte, Baltic Journal of Art History. Siinset teadustööd aitab laiemale üldsusele tutvustada kokkuvõttev suurteos "Eesti ajalugu".

 

Teadusprojektid

Rahvusprofessuurid

Inauguratsiooniloengud

Inauguratsiooniloengul tutvustab ülikooli uus professor ennast, oma eriala ja teadusteemat. Inauguratsiooniloenguid on lugenud ka ajaloo ja arheoloogia instituudi professorid.

Loe tutvustusi ja kuula loenguid

Väljaanded

Kaitstud doktoritööd

Publikatsioonid

Siit leiad meie teadlaste ETISesse kantud publikatsioonid.

Loe lähemalt

Archemy uurimisrühm ja labor

Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegium

Paris

Paris Pin-Yu Chen räägib globaalsest lähenemisest rassile ja eugeenikale sõdadevahelises Eestis

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale