Autor:
Tartu Ülikool

Teadus

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut on peamisi ajalooalase uurimistöö keskuseid Eestis. Kõrgel tasemel on esindatud erinevad metodoloogilised lähenemisvõimalused. Suurem osa teadustööst keskendub Eesti ja naabermaade ajaloole. Uuritakse erinevaid poliitilise, sotsiaal- ja majandusajaloo ning kultuuriajaloo aspekte. Teadustöösse on aktiivselt kaasatud doktorandid ja magistrandid.

Teadustöö toimub põhiliselt mitmete mahukate projektide raames, mida rahastavad Eesti Teadusagentuur ja teised nii siseriiklikud kui ka välismaised organisatsioonid.

Instituut arendab tihedat koostööd teadusasutuste ja erialaste ühendustega nii kodu- kui ka välismaal.

Teadusprojektid

Rahvusprofessuurid

Archemy uurimisrühm ja labor

Väljaanded

Inauguratsiooniloengud

Vaata videosarja "Ajahammas"

#rahvusvaheline #teadus
Eesti külma sõja-järgses maailmas

Eesti külma sõja-järgses maailmas

#õppimine #teadus
Dvigateli tehase torniga elamu hoovi poolt

Dvigateli rääkimata lugu

#koostöö #teadus
Luurealane konverents

12. aprillil toimub luurealane konverents „Vanimast veel vanem amet“