Tutuluse uus number võtab arheoloogia-aasta kokku

TÜ arheoloogia osakord andis äsja välja Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus uue numbri. Tegu on laiale lugejaskonnale suunatud arheoloogiaajakirjaga, mis ilmub alates 2012. aastast ning annab ülevaate vastava aasta jooksul Eesti arheoloogias toimunust.

Uue numbri kaanelugu räägib Vastseliina linnuse juurest leitud vägivallaohvrite ühishauast; juttu on uutest seisukohtadest läänemeresoomlaste päritolu kohta, mõistatuslikest pronkskaussidest, ülikooli peahoone kõrval olnud Maarja kiriku matustest, Kadrioru laevavrakist leitud hiidnaha konserveerimisest, päästekaevamiste köögipoolest, mulluste välitööde tulemustest ja paljust muust. Numbris on ka kolm lugu väljaspool Eesti praegust piiri toimunud uurimistöödest: uutest väljakaevamistest Ida-Setomaal Irboskas, Läti kirdenurgas Aluliinas ehk Alūksnes ning Karjalas.

Väljaanne, mis sisaldab valdavalt Tartu autorite originaallugusid, tutvustab arheoloogiat kui teadusharu, samuti selle uurimissuundi ja -meetodeid, aga ka uute arheoloogiliste kaevamiste tulemusi ja põnevaid leide. Tutulus püüab äratada ja suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo kohta ning aitab mõista, mida arheoloogid teevad, kuidas töötavad, milliseid uusi teadmisi nende töö annab ja kuidas selle teadmiseni jõutakse.

Tutulust annab välja Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond, huvilistele on aastakiri müügil müügil Jakobi 2 valvelauas. Ülevaade Lehepunkti müügipunktidest ja lisainfost ajakirja kodulehel.

Lisainfo: Heiki Valk, Tartu ülikooli arheoloogia vanemteadur, 737 5653, heiki.valk@ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832